Karin Friis Bach

  • Medlem og 2. næstformand af Regionsrådet i Region Hovedstaden
  • Spidskandidat til Regionsrådet

Om Karin Friis Bach

Jeg er uddannet farmaceut og har arbejdet i medicinal- og sundhedsbranchen i 25 år. Det har givet mig lyst til at bidrage! Sundhedsvæsenet er én af de absolutte hjørnesten i det danske velfærdssystem, og jeg vil gerne være med til at sikre, at vi får det bedst mulige sundhedsvæsen for de ressourcer, der er til rådighed.

Men det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Vi bliver flere ældre og kronikere, forventningerne stiger og ny teknologi og behandlingsmuligheder er fantastiske – men også fantastiske dyre.

Hvis det skal lykkes at bibeholde et sundhedsvæsen, som er et af de bedste i verden, kan vi ikke bare fortsætte ad samme spor som hidtil. Vi er nødt til at tilpasse organisationen og måden, vi gør tingene på til nye trends. Vi skal bruge data, kunstig intelligens og genteknologi på en klog måde. Det bliver både svært og vanvittig spændende!

 

Mærkesager

Som sundhedspolitiker kæmper jeg for en ny incitamentstruktur i sundhedsvæsenet, så pengene følger de aktiviteter, vi ønsker at fremme. Jeg vil arbejde for en nødvendig prioritering, både af af medicin og af andre typer behandlinger. Herudover skal vi have en klar strategi for samarbejde på tværs blandt alle, der arbejder med sundhed, og vi skal være åbne for en ny og mere fleksibel måde, at organisere patientbehandling på, hvor tilbuddene skal tilpasses individuelt.

Jeg kan – helt ærligt – nogle gange selv være lidt overrasket over, at jeg er gået ind i politik. Jeg er ikke djøf’er og har heller ikke den store kliniske erfaring, som vil give mig en faglig ballast i alle beslutninger. Alligevel føler jeg mig hjemme her. Mine 25 års erfaring har givet mig en del sundhedsfaglig viden, og jeg har også selv oplevet sundhedsvæsenet fra patientsiden, da jeg i 2013 gennemgik behandling for brystkræft.

Fremfor alt har jeg også stærke meninger om, hvordan man driver politik og opnår resultater. Det handler om at lytte åbent og vise respekt for hinanden. Og om viljen til at samarbejde fremfor lysten til politisk benspænd. Det handler om at være ærlig og modig. At gå efter de bedste løsninger, og ikke nødvendigvis kun de letteste.

Det er vigtigt for mig, og jeg tror, jeg har noget at give.

Kontakt Karin Friis Bach

2 + 3 =