Alina Protsyk

  • Kandidat til Regionsrådet
  • Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation

Om Alina Protsyk

Stiller op til Regionsrådet i Region Hovedstaden og til Københavns Borgerrepræsentation.

 

Mærkesager

  • Forebyggelse af fysiske og psykiske sygdomme

Forebyggelsen skal både ske gennem tiltag for at understøtte sund livsstil og individuelle tiltag, hvor man sætter eе tiltag til dem som har brug for det. Forebyggelsen skal starte tidligere, så at den kan redde tabte leveår og øge livskvaliteten.

  • Sikre personale

Det skal både gøres for at sikre gode arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø, hvilket gør det nemmere at rekruttere og fastholde personale, sikre attraktive uddannelsestilbud og lettere adgang til arbejdsmarkedet for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og gode seniorordninger.

  • Fremme kollektiv transport mellem kommunerne og skabe gode kollektive forbindelser til hospitaler i regionen

Region Hovedstaden skal arbejde i samarbejde med kommunerne og staten for etableringen af metrolinjen mellem Rigshospitalet og Herlev hospital igennem Bisbjerg hospital og Brønshøj.

  • Region Hovedstaden skal arbejde for at være en innovativ region og for at gøre det lettere at arbejde med forskning i regionen

Kontakt Alina

2 + 14 =

Alina Protsyk