Pressemeddelse: Ny mini-budgetaftale for det grønne, børnene og socialområdet i København

Med en vel overstået overførelsessag – som i folkemunde kaldes for mini-budgetaftale, der fordeler de overskydende midler fra sidste år – har Radikale Venstre forhandlet en aftale på plads sammen med SF, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten. Med aftalen har Radikale Venstre fået bundet en sløjfe om budgetforhandlingerne 2022 med fokus på det grønne, børnene og socialområdet.

Med aftalen har Radikale Venstre sat et tydeligt og sikkert fingeraftryk på en række vigtige sager.
Særligt er gruppen glad for, at andre partier har fundet det naturligt, at støtte op om Radikale Venstres ønske om, at få udarbejdet til en foranalyse, der skal åbne Lersøkilden og levere vand fra Lersøparken og hele vejen ned til søerne i Indre By. Et projekt, der en vigtig brik i hele ”Åben Åen” projektet og transformere Københavns hovedtrafikåre, til én lang grøn zone og samtidig sikre at søerne i København bliver renere.

Derudover lykkedes det Radikale Venstre at få afsat midler til oprettelsen af en natur- og miljøstation ved Damhussøen, et stofindtagelses rum ved Sundholmen samt til et nyt partnerskab med Ørestadens Innovation City Copenhagen, som arbejder for at gøre Ørestaden til et innovationsdistrikt for bæredygtighed. Endelig er der med den nye aftale fundet økonomi til den store opgave det er at få nedbragt ventetiden for Københavnerne med stress, angst og depression. 

Gruppemedlemmerne udtaler:

Mia Nygaard (Borgmester for Kultur- og fritid, Københavns Kommune)

”I Radikale Venstre er vi meget glade og tilfredse. Vi gik til forhandlingerne med særligt fokus på grønt, børn og socialt, som også var vores mærkesager til sidste budget. Selvom vi var mange partier om midlerne, lykkedes det os at sætte gode radikale aftryk. Vi fik bl.a. foranalyse af grundvandet under Lersøparken, planer for en grøn miljøstation for børn, længere åbningssæson for havnebadene og til OMBOLD’s arbejde med idræt for socialt udsatte.”

Christopher Røhl (Gruppeformand, Medlem af Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget)

“Klimaplan 2035, Klimabudget og roadmap for klimasikring er bare tre af overskrifterne i den økonomiske aftale, hvor vi er med til at sætte den grønne retning for den kommende periode. Derudover er der fokus på den grønne fremkommelighed, når vi skal finde plads til endnu flere el-ladestandere, færdiggørelse af busruter og cykelstier på Nørrebro og starten på arbejdet med en ny broforbindelse til metroen på Enghave Brygge fra Islands Brygge.”

Emil Moselund (Politisk Ordfører og Medlem af Beskræftigelse- og Integrationsudvalget)

“Jeg er utrolig stolt og glad over, at vi fra radikales side har fået løftet støtten til grønne iværksættere i København, og at kommunen byder sig til som aktiv samarbejdspartner til “Ørestadens City Innovation City Copenhagen”, som arbejder for, at udvikle Ørestaden til den grønneste innovative bydel i landet – i et tæt samarbejde mellem det offentlige og private. At vi også har fået forhandlet penge af til flere ladestandere, viser samlet at vi er på vej i den helt rigtige retning for vores hovedstad!”

Emil Sloth Andersen (Medlem af Børn- og Ungeudvalget)

“Jeg er især glad for, at vi alle har forpligtet os til, at vi nu skal styrke sundhedsplejerskernes indsats. Partierne har givet hånd på, at der skal laves et analysearbejde, som vi kan bruge til budget 2023. Det er vigtigt, for det er gennem sundhedsplejerskerne, at vi giver børn vinger og skaber en god start på livet.”

Katrine Kildgaard Nielsen (Medlem af Socialudvalget & Sundhed- og Omsorgsudvalget)

“Jeg glæder mig særligt over, at vi i aftalen afsætter penge af til at nedsætte ventetiden på kommunens angst-, stress- og depressionsklinikker. Det er afgørende at forebygge mentale sundhedsproblemer, derfor skal man ikke mødes af lange ventelister. Lange ventelister gælder desværre også studieboliger, derfor er det godt, at vi sikrer tag over hovedet, når studerende kommer til byen. Aftalen tager også socialt ansvar, hvor der bl.a. er sat midler af til Ombold, Idrætsprojektet og stofindtagelsesrum på Sundholm.”

Kashif Ahmad (Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget)

“Med budgetaftalen kan vi glæde os over en række nye, gode initiativer på kultur- og fritidsområdet.

Vi har blandt andet sørget for, en udvidelse af sæsonen for havnebadene, så københavnerne sikkert og trygt kan nyde en tur i havnen helt frem til oktober. Derudover får vi blandt andet sat arbejdet i gang med en ny skøjtebane på Genforeningspladsen og en idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark. 

Alt i alt er jeg rigtig glad og tilfreds med alle de ting, der nu kommer borgerne til gode på kultur- og fritidsområdet”

Yderligere oplysninger og kommentarer: 

Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard via pressechef Jeppe Matzen: 33 66 23 45 / UX0M@kk.dk
Gruppeformand Christopher Røhl: 28 86 20 72 / Christopher_Rohl@kk.dk  
Politisk ordfører Emil Moselund: 30 91 98 10 / Emil_moselund@kk.dk 
Børne- og ungdomsordfører Emil Sloth Andersen: 28 59 59 85 / emil_sloth_andersen@kk.dk
Sundheds- og omsorgsordfører samt Socialordfører Katrine Kildgaard: 30 91 98 09 / Katrine_kildgaard@kk.dk
Kultur- og Fritidsordfører Kashif Ahmad: 31 37 37 40 / Kashif_ahmad@kk.dk