Nørrebro-Bispebjerg

Find os på Facebook

Bydelsformand:

Nana Debel
nanadebel@me.com

Bydelsbestyrelse:

  • Heidi Larsen
  • Christian Vitting Gregersen
  • Morten Pejter Nielsen
  • Dan Kreutzfeldt

Medlemmer i lokaludvalg:
Dan Kreutzfeldt (Bispebjerg) (Suppleant: Anders Nielsen)
Morten Pejter Nielsen (Nørrebro) (Suppleant: Rikke Levin Andreasen)

Folketingskandidat, Nørrebro-kredsen:
Samira Nawa Amini

Folketingskandidat, Bispebjerg-kredsen:
Lartey Lawson

Referater:
Generalforsamling Nørrebro Bydelsforening d. 1 februar 2017
Ekstraordinær generalforsamling d. 14 april 2016