Frederiksberg skaber nyt liv med Startup City – samtidig med at vi passer på Værnedamsvej

Af Ruben Kidde, Gruppeformand samt medlem af By- og Miljøudvalget & Børneudvalget, Frederiksberg Rådhus

Den sidste måned har vi på Frederiksberg både stemt for at skabe bedre rammer for iværksættere i byen – samtidig med at vi har skrottet planerne om at tilplastre Værnedamsvej med mange nye boliger og biler.

Start-up City på Frederiksberg bliver Danmarks største iværksætterhus

Start-up City på Frederiksberg, Danmarks nye ambitiøse iværksætterprojekt, er kommet et vigtigt skridt videre, efter at et flertal i By- og Miljøudvalget (K, RV, V, SF) har godkendt en ny lokalplan for området.

Visionen er at skabe en iværksætterby i verdensklasse, hvor op imod 550 iværksættere kan bo, arbejde, eksperimentere og netværke. Huset skal ligge på Finsensvej 12, en udslidt posthusgrund langs metrolinjen.

I Radikale Venstre glæder vi os over udsigterne til at få endnu flere unge iværksættere til – samtidig med at vi udvikler et område i en del af byen, som sukker efter fornyelse. 

Start-up City bliver et etagebyggeri på seks etager mod Finsensvej og et mindre højhus ind mod metroen og TEC. Som en del af projektet vil der komme en åben attraktiv plads på området og en bro for fodgængere og cyklister henover metroen, som kommer til at knytte hele området bedre sammen.

Målet er, at iværksætterbyen står færdig i 2020. Jesper Buch, kendt fra ”Løvens Hule” i DR er blandt de private investorer i projektet, som understøtter Frederiksbergs satsning på at være startup-venlig.

Vi passer på Værnedamsvej – på grænsen mellem Frederiksberg og Vesterbro

Samtidig med at vi har ambitioner for at udvikle Frederiksberg, er det vigtigt at kommunen som planmyndighed værner om de unikke og historiske steder i byen og sørger for at byen ikke fortættes unødigt – dvs. at vi ikke klemmer for mange nye etageejendomme og biler ind på for lidt plads.

Derfor var det en lettelse for Radikale Venstre, da vi sammen med et enigt By- og Miljøudvalg skrottede de meget voldsomme byggeplaner for Værnedamsvej, hvor der bl.a. var lagt op til at bygge ovenpå historiske bygninger og bygge tusinder ekstra kvadratmeter i et af de tættest befolkede områder i hovedstaden.

Forvaltningens oplæg er slået tilbage til start. 

Nu begynder processen frem imod et nyt og bedre forslag, hvor Radikale Venstre mener, at borgerne i lokalområdet skal tænkes med i processen. Så vi kan videreudvikle – og forhåbentlig skabe nye grønne passager – i det unikke miljø omkring Værnedamsvej på grænsen mellem Frederiksberg og Vesterbro.

Venlig hilsen 

Ruben Kidde – på vegne af gruppen på Frederiksberg Rådhus