Frederiksberg – Sammen om budget 2024

Jeg er meget stolt og glad for, at det lykkedes at lande en bred aftale, hvor alle i Frederiksberg Kommunalbestyrelse står sammen om et budget, som genopretter kommunens økonomi og gør den langt mere robust i de kommende år. Aftalen indeholder både store besparelser og højere skat. Overskriften er: Ansvarlighed og balance – Sammen om at passe på Frederiksberg.

Og det har holdt hårdt. Ikke på grund af manglende samarbejdsvilje i kommunalbestyrelsen, men fordi Frederiksberg, som mange andre kommuner, står over for massive økonomiske udfordringer.  

Frederiksberg er i sig selv en kommune, der i stor udstrækning er veldrevet. Vi har en smal, men effektiv administration, vi har mange ressourcestærke borgere og et solidt skattegrundlag. Det slår bare ikke til, når så mange ekstraordinære tab rammer kommunen udefra på én gang. Derfor stiger skatten med 1,1 procentpoint til 24,57. Men vi har også aftalt, at den fra 2026 skal falde gradvist igen. Det sikrer den robuste økonomi, som Radikale Venstre længe har kæmpet for.

For Radikale har det været vigtigt at kæmpe for de kommende generationer. Vi kan ikke sidde trivselskrisen i ungdommen overhørig. Derfor glæder vi os over, at skolerne har undgået mange af de besparelser, der var lagt op til, at vi var alle enige om at styrke PPR-området, der længe har sakket bagud i forhold til de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Også seksualundervisningen bliver styrket og så har vi fokus på unges mødesteder. Vi bevarer klubtilbuddene til 4.-7. klasserne, men samler de store fra 8. klasse og op i 3 ungdomsklubber med flere aktivitetstilbud, og mere pædagogisk personale. De unge skal inddrages i udviklingen af de nye ungemiljøer, der afsættes midler til indretning, alt sammen med henblik på at gøre tilbuddene mere attraktive så flere vælger klubberne til. I samme ånd forsøger vi at puste nyt liv i Danasvej Bibliotek, der i fremtiden også skal huse Ungeforum. Derudover prioriteres det at gennemføre en analyse af, hvordan kommunens ungetilbud kan udvikles, så de i fremtiden er både inkluderende og attraktive for alle. 

Der kommer desværre besparelser på mange områder, som vil kunne mærkes, men vi holder hånden under den afgørende velfærd og vi er helt enige om at Frederiksberg skal bidrage mere til den grønne omstilling og reduceret klimabelastning. Vi udvider puljen til energirenovering af de kommunale ejendomme ligesom vi udvider puljen til biodiversitet og klimaindsats. Ikke mindst klimatilpasning og varmeøeffekten skal adresseres, så bynatur og biodiversitet bliver tænkt ind i projekterne.

Vi har ligeledes set en opgave i at sikre vores kulturliv, der både medvirker til livsglæde og samtidig er mødesteder for vores borgere – unge som gamle. Her dannes vi som mennesker og får noget til fælles. Derfor har vi også arbejdet for at sikre gode vilkår for kulturlivet og idrætten, selvom det heller ikke lykkedes i år at få penge til nye store idrætsfaciliteter. Byens liv afhænger også af de livlige handelsstrøg, som vi gerne deler med vores gæster. Som en del heraf sætter vi gang i en bedre formidling af de toiletter som er offentligt tilgængelige. Men intet kommer helt af sig selv. Derfor har vi afsat en pulje til opfølgning på den nye brandfortælling, værtskab, og netværksarbejde til gavn for byens virksomheder, herunder butikker og restauranter. Og så freder vi den gratis plads til udeservering. 

Radikales vision er, at kommune og borgere i fællesskab skaber en bæredygtig fremtid gennem en ansvarlig økonomi, en investering i trivsel hos de spirende generationer og i en grøn og levende by. Det har vi arbejdet for – og det har i leveret med dette budget. 

Vi takker for et konstruktivt og godt samarbejde med alle og en særlig tak til borgmester Michael Vindfeldt for lydhørhed og åbenhed.

Medlemmer af Frederiksbergs Kommunalbestyrelse for Radikale Venstre
Lone Loklindt, Ruben Kidde og Freja Fokdal