En ny retning for København fortsætter med ny minibudgetaftale

Hvert år forhandles Københavns Kommunens overskydende midler fra det seneste år i den
såkaldte overførelsessag. Denne aftale er netop afsluttet på rekordtid og Radikale Venstre
har forhandlet aftalen på plads sammen med et bredt flertal af partierne på Københavns
Rådhus. Med aftalen har Radikale Venstre fået bundet en sløjfe på budget 2023 med et stort
fokus på byens mest udsatte, børnene og de unge. Derudover er der fundet midler til et stort
løft på kultur- og fritidsområdet, der skal fremtidssikre København som kultur- og
idrætshovedstad.


Dykker man ned i aftalens detaljer, er det ikke til at overse de radikale fingeraftryk på en
række vigtige sager. Særligt er gruppen glad for, at der med den nye aftale bliver afsat
midler til etableringen af et permanent stofindtagelsesrum på Sundholm, fremrykning af grøn
strøm og puljen for grønne indkøb, en renovering af havnebadet på Fisketorvet og øget
rengøring på en række af byens skoletoiletter.
Gruppemedlemmerne udtaler:


Mia Nyegaard – Kultur- og Fritidsborgmester for Københavns Kommune
”Jeg er virkelig glad for, at vi i forligskredsen har landet en ansvarlig aftale, hvor vi tager
hånd om byens drift og velfærd – samtidig med at vi løfter idrætten i København markant.
Jeg er også glad for, at vi både renoverer nedslidte faciliteter og bygger nye til
københavnerne. Der kommer blandt andet to nye idrætshaller, et havnebad og en helt ny
svømmehal. Det er stort. Og så er jeg særligt glad for, at der blev afsat en pulje på 101 mio.
kr. til at løfte idræts- og kulturfaciliteter i samarbejde mellem det private og det offentlige. Vi
kan få meget mere ud af at samarbejde”

Christopher Røhl – Gruppeforperson, medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt
Økonomiudvalget

“Det grønne regnskab er kommet med ind på forhandlingsbordet, hvor vi nu kan se flere af
de CO2 udledninger, som er konsekvensen af de initiativer, som vi forhandler om. Dermed
kommer vi et skridt tættere på at kunne skabe en grønnere offentlig økonomi. Derudover
sætter aftalen gang i en vigtig transformation af byens overflader, hvor vi skaber bedre plads
til grønne og rekreative løsninger over biltrafikkens støj ved Helsingørmotorvejen og
metroens gener ved Øresund metrostation. Endelig får cyklerne mere plads med udvidelse
af cykelstien ved Torvegade på Christianshavn og etablering af sikre cykelstier ved
Frederiksundsvej.”

Emil Moselund – Politisk ordfører og medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
“En god mocktail af fremragende initiativer er blevet til. Som politisk ordfører kan jeg kun
glæde mig over at hele den Radikale gruppe har fået en række af deres prioriteringer med.
Personligt er jeg lykkelig over, at det grønne stadig fylder. De grønne jobs er kommet med,
som vi lagde op til ved efterårets budgetforhandlinger. Klimapuljen, et radikalt
signaturprojekt, er nu oppe på over 40 mio. Kr., der skal understøtte mere bæredygtigt
indkøb. Kommunen kan nu sætte i gang med indkøb af mere grøn strøm, hvilket er
afgørende i den situation verden er i.”

Emil Sloth Andersen – Medlem af Børn- og Ungeudvalget
”Med denne overførselssag, får vi prioriteret trivslen for børn. Der er penge til småbørns
besøg i haven ”De Glade Rødder”, til skoletoiletter, ungdomsklubben i Folehaven, og vi
sætter en tyk streg under, at de udsatte unge skal kunne få hurtig hjælp, når de mistrives.”
Katrine Kildgaard Nielsen – Medlem af Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget
”Som social- og sundhedsordfører er jeg glad for, at vi har fået en planlægningsbevilling til et
stofindtagelsesrum på Sundholm. Stofindtagelsesrummet skal sikre stofbrugere trygge
rammer til at indtage deres stoffer. Derudover afsætter vi midler til at holde hånden under
det stigende antal børn og unge, der kæmper med psykisk sygdom og mistrivsel samt
investerer i at efteruddanne medarbejdere, der arbejder med spiseforstyrrelse og
selvskade.”

Kashif Ahmad – Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
”Jeg er utroligt glad for de mange gode områder, som vi har tilgodeset i den nye aftale,
herunder trivsel hos børn og unge og udsatte borgere.
Kulturområdet betyder meget for mig og jeg kan med stor glæde konstatere at flere områder
også her er løftet. Blandt andet med et tilskud til projektet ”Poesiens Magt”, som skal fremme
litteratur for udsatte unge.”

Læs hele aftalen her:
https://www.kk.dk/sites/default/files/2023-03/Endelig%20aftaletekst.pdf
Læs klimabudgettet her:
https://www.kk.dk/sites/default/files/2023-03/Bilag%202.%20Klimabudget.pdf
Læs faktaark om aftalen her:
https://www.kk.dk/sites/default/files/2023-
03/Overf%C3%B8rselssag%202023%20Faktaark%20En%20ny%20retning%20for%20K%C
3%B8benhavn%20II%2004.pdf