Ansvar for kernevelfærd og byudvikling.

– Radikale Venstre sætter markant præg på aftale om overførselssagen

Partierne i budgetforligskredsen i Københavns Kommune er blevet enige om, hvordan de overskydende midler fra 2023 skal fordeles. Aftalen om den såkaldte overførselssag er med klare radikale aftryk. Radikale Venstre har haft stort fokus på byens mest udsatte, udbygning af infrastrukturen og en grønnere by.

Først og fremmest tager aftalen hånd om udfordringerne på socialområdet. Der er afsat 96 mio. til at håndtere nogle af de udfordringer, området står over for i 2024. Samtidig er der sikret penge til at etablere nye botilbudspladser og midler til at nedbringe hjemløsheden i København.

En by klar til fremtiden

I aftalen er der også afsat penge til, at Københavns Kommune kan fortsætte den grønne udvikling. Der er blandt andet prioriteret penge til mere metro. Samtidig bliver udfasningen af kommunens fossildrevne biler fremrykket med tre år. Derudover går man videre med planerne om at grave hele H.C. Andersens Boulevard ned.

Kultur- og fritidslivet er også prioriteret, så København både kan rumme den folkelige idræt og store sports- og kulturevents. Deriblandt er der øremærket 200 millioner kroner til den kommende multihal i Tingbjerg.

Der er afsat penge til et nyt projekt, der skal udvide den personlige vejledning i International House Copenhagen, hvor internationale borgere kan vejledes om kommunale og private job- og karriereprogrammer samt om fritidstilbud.

Radikale Venstres gruppe i Borgerrepræsentationen har følgende kommentarer til budgetaftalen:  

Kultur- og Fritidsborgmester, Mia Nyegaard: 

”Med aftalen tager vi endnu engang i fællesskab ansvar for københavnernes kernevelfærd og særligt det stigende pres på socialområdet. Dernæst er Radikale Venstre glade for, at vi fremrykker udfasningen af kommunens fossildrevne biler med tre år samt prioriterer mere grøn infrastruktur og flere penge til metro. Metroen skal ud i alle bydele. Som radikale ser vi frem til at byde velkommen til internationale borgere og studerende. Og så glæder vi os over, at vi går videre med planerne om Den Grønne Boulevard. 

Som kultur- og fritidsborgmester er jeg begejstret for alle de ting, der er kommet med – fra badezoner til boldbure, men særligt at der er øremærket 200 millioner til den nye multihal i Tingbjerg og de ydre rammer omkring den. Det giver et kæmpe boost til bydelen.”

Gruppeforperson og Beskæftigelses- og Integrationsordfører, Emil Moselund: 

“Jeg er glad for, at vi nu får undersøgt, hvordan vi som et forsøg kan skabe mere liv omkring søerne f.eks. ved at rykke bakkeskråningen eller ved at begrønne det tidligere vejområde. Samtidig er jeg glad for, at vi nu endelig øger vores tilbud til vores internationale borgere. I 2023 slog International House rekord ved at behandle over 32.000 udenlandske borgere. For at holde på de rigtige og tiltrække mere kvalificeret arbejdskraft, har vi afsat flere millioner til at øge den personlige vejledning i International House. Det er en afgørende for fremtidens København.”

Teknik- og Miljøordfører samt Socialordfører, Katrine Kildgaard:

”Jeg er stolt af, at vi fremrykker udskiftningen af kommunens fossile køretøjer, så kommunens biler, busser og andre køretøjer skal køre på el i 2028. Vi fortsætter arbejdet med Den Grønne Boulevard, der vil skabe en grøn kile gennem København. Derudover tænker vi begrønning sammen med skybrudsprojektet på Kornblomstvej for at skabe grønne åndehuller i bydelen.

Som socialordfører er jeg glad for, at vi holder hånden under det hårdt pressede socialområde. Vi forpligter os på at finansiere indsatser til børn og unge, der er i fare for at mistrives eller lider af psykisk mistrivsel.”  

Kultur- og Fritidsordfører, Kashif Ahmad:

“Det er en stor glæde for mig, at vi har fået sat midler af til at kunne fejre 50-års jubilæum for Kalaallit Illuutaat – Det Grønlandske Hus i København. Huset blev indviet af Dronning Margrethe i 1974 og vil i år fejre sit 50-års jubilæum. Huset har inden for de sidste 50 år stået som centralt mødested og kulturelt samlingspunkt for grønlændere og danskere med interesse for Grønland. Derfor er det vigtigt, at vi bakker op om vores Inuit medborgere og skaber gode rammer for at kunne fejre både Grønlands nationaldag og et 50-års jubilæum i København i samme uge til sommer.”

Sundheds- og Omsorgsordfører, Lartey Lawson:

”Det glæder mig, at vi er lykkedes med at finde penge til øget sprogstøtte til SOSU-elever med dansk som andetsprog. Vi oplever, at flere voksne har brug for støtte til sprogundervisning. Det er en meget vigtig indsats for at kunne fastholde vores SOSU-elever, så vi også sikrer den nødvendige pasning og pleje af vores ældre i København.”

Yderligere oplysninger og kommentarer:   

Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard via pressetelefon: 33 66 23 45


Gruppeforperson og Beskæftigelses- og Integrationsordfører Emil Moselund: 30 91 98 10/ Emil_moselund@kk.dk   


Teknik- og Miljøordfører samt Socialordfører: Katrine Kildgaard: 30 91 98 09 / Katrine_Kildgaard@kk.dk 


Kultur- og Fritidsordfører Kashif Ahmad: 31 37 37 40/ Kashif_ahmad@kk.dk    

Sundheds- og Omsorgsordfører Lartey Lawson: 26 60 64 78 / Lartey_lawson@kk.dk