Hovedstadens Radikale ønsker ingen overvågning af danskere uden retskendelse

Hovedstadens Radikale Venstre har til sit storkredsbestyrelsesmøde onsdag den 25. februar 2015 vedtaget følgende udtalelse:

Hovedstadens Radikale Venstre ser regeringens forslag om at tildele Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) kompetence til at aflytte og overvåge danskere i udlandet uden brug af dommerkendelse som et alvorligt brud på den danske tradition for retssikkerhed. Hovedstadens Radikale Venstre anerkender, at det er et stort dilemma at håndtere problemet med truslen fra radikaliserede ekstremister, fx Syrienskrigere. Hovedstadens Radikale Venstre opfordrer derfor regeringen til at sikre, at lovgrundlaget for overvågning af danskere i udlandet vil indeholde et krav om retskendelse i form af godkendelse fra en dommer.

Et krav om domstolskontrol bør knyttes til det lovgrundlag, der nu skal udarbejdes for at give FE mulighed for at benytte sig af de foreslåede kompetencer. Retskendelsen skal bidrage til at minimere risikoen for at uskyldige danske statsborgere overvåges uden retsligt grundlag, samt for at de nye kompetencer misbruges.

Det nuværende forslag fra regeringen vil være et brud på grundlæggende retsstatsprincipper, da det giver FE mulighed for at agere som både og udøvende og dømmende magt på udvalgte områder, hvilket ikke er i overensstemmelse med gældende principper om adgang til uafhængig domstolskontrol ved indgreb i borgernes fundamentale rettigheder.

Det er ikke en tilstrækkelig retssikkerhedsgaranti at orientere Tilsynet med Efterretningstjenesterne om brugen af den nye beføjelse, for en sådan orientering kan aldrig erstatte en egentlig godkendelsesordning fra en domstol, og Tilsynet kan ikke træffe afgørelser, der juridisk forpligter FE.

Yderligere kommentarer: Bo Nissen Knudsen, formand for Hovedstadens Radikale Venstre, bo@nissenknudsen.dk, 3035 0172