En rummelig dansk stormoske skal skabe inklusion og sammenhængskraft i København

Kære medlemmer

Sammen med blandt andre Stine Bosse, Uffe Ellemann-Jensen, Adam Price, Bolette Christensen og Benny Andersen har jeg og domprovsten i København Anders Gadegaard lanceret en støttekomite, der skal arbejde for, at Danmark får en rummelig stormoske, som skal skabe åbenhed om islam og bygge bro mellem forskellige islamiske trossamfund og Danmarks andre religioner.

Vi er 16 meget forskellige personer, som er gået sammen i komiteen, fordi vi anser en rummelig stormoske for et konstruktivt og vigtigt bidrag til visionen om at gøre København til den mest inkluderende storby i Europa i 2015.

En storby, hvor borgerne har tillid til hinanden, indgår i fællesskaber og har indflydelse på byens udvikling. En rummelig dansk stormoske vil sende et klart signal om, at København anerkender danske muslimers plads og rolle i det danske samfund, og vil give islam sin naturlige plads blandt byens øvrige religioner. En rummelig stormoske vil også symbolisere, at klassiske grundrettigheder for borgerne er et vigtigt element i et demokratisk samfund som det danske.

Visionen om den mest inkluderende storby i Europa har desværre for størstedelen af danske muslimer stadig lange udsigter. Det er et ærgerligt og uværdigt limbo flertallet af danske muslimer står i, og der er kun ringe udsigt til, at situationen ændrer sig. Blandt andet derfor har jeg aktivt arbejdet for at stable denne støttekomite på benene, hvor vi er forenet i et fælles ønske om, at Danmark får en rummelig stormoske, som skal skabe åbenhed om religionen og bygge bro mellem forskellige islamiske trossamfund og Danmarks andre religioner. Helt fra begyndelse har det været afgørende for mig, at København får en rummelig stormoske i en dansk kontekst.

Og med rummelig mener jeg, at stormoskeen skal skabe rammen om Islam i Danmark på tværs af forskellige muslimske foreninger og trosretninger.

En stormoske vil gavne både virksomheder og borgere

Jeg er overbevist om, at det ikke alene er Danmarks største religiøse mindretal, der vil få glæde af en sådan stormoske. Danske virksomheder er afhængige af at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. I kampen om de dygtige hoveder er det afgørende, at Danmark ikke lukker sig om sig selv, men omfavner globaliseringen og sender et klart signal til udenlandske investorer og medarbejdere om, at København og Danmark tager godt imod nye danskere – uanset etnisk og religiøs herkomst. Samme holdning deler de erhvervsfolk, der støtter op om visionen.

Jeg tror, at en ny stormoske vil være et fyrtårn i inklusionen af både herboende danske muslimer og nytilkomne. Og at ikke alene muslimer, men alle nye danskere vil se og opleve, at vi respekterer og anerkender den mangfoldighed, som vi har brug for i fremtiden. I sidste ende bidrager et inkluderende samfund med et åbent og inddragende syn på andre kulturer og religioner til bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. Det bedste værn mod ekstremisme er nemlig anerkendelse og oplevelsen af at høre til.

Jeg har gennem flere år fulgt og støttet Muslimernes Fællesråds (MFR) bestræbelser på at få en moderne og åben stormoske i København for danske muslimer. Det har jeg blandt andet fordi MFR uden sammenligning er den største paraplyorganisation for danske muslimer og repræsenterer ikke mindre end godt 35.000 danske muslimer. Rådet er en demokratisk organisation, der på flere parametre bidrager til at løse væsentlige samfundsmæssige opgaver. Rådet skaber sammenhængskraft og samarbejder i flere sammenhænge med stat og kommuner om inklusions- og integrationsindsatser. Blandt andet indsatser mod homofobi og antisemitisme.

Visionen er en demokratisk stormoske

Er en ny stormoske nødvendig? De fleste har formentligt hørt om forskellige moskeer i Danmark. Senest har moskeen på Rovsinggade på Nørrebro skabt en del debat. Men de nævnte moskeer er ikke egentlige stormoskeer – selvom medierne benævner dem således. Moskeerne henvender sig til afgrænsede målgrupper og foreninger blandt muslimer. Danmark har endnu ikke en egentlig rummelig og brobyggende stormoske, som orienterer sig bredt og i udgangspunktet er helt dansk. Derfor støtter jeg tilblivelsen af en rummelig stormoske, som henvender sig bredt og evner at blive et religiøst og kulturelt omdrejningspunkt i Danmark med dansktalende imamer og aktier i det danske foreningsdemokrati. Jeg ønsker en demokratisk stormoske i København, som rækker ud mod og er i stand til at rumme Københavns og Danmarks flere forskellige muslimer; som vil fungere som en integrerende del af det mangfoldige, religiøse og kulturelle liv i Danmark og bidrage til åbenhed og oplysning om islam.

Den nye rummelige stormoske vil bygge en stærk bro på tværs. Inklusionen og sammenhængskraften vil blive styrket og målet om et samfund, hvor vores forskellighed er en styrke menneskeligt, kulturelt og økonomisk rykke tættere på. Muslimernes Fællesråd har brug for anerkendelse og opbakning til projektet, hvis visionen skal blive til virkelighed.

Moskekomiteen består ud over beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev af domprovst Anders Borre Gadegaard samt Adam Price, Annette K. Olesen, Benny Andersen, Bent Melchior, Bolette Christensen, Chris Minh Doky, Eva Smith, Gitte Seeberg, Henrik Hartmann, Ingolf Gabold, Peter Mogensen, Stine Bosse, Susanne K. Larsen og Uffe Ellemann-Jensen.