Politiske arbejdsgrupper

De politiske arbejdsgrupper har som opgave at udvikle vælgerforeningens politik på området. Konkret kan det gøres ved:

  • at forberede udtalelser til vedtagelse i storkredsbestyrelsen
  • at forberede forslag til landsmøderesolutioner
  • at forberede forslag til samlede politiske programmer på området
  • at forberede forslag til kommunalpolitiske programmer på området
  • at agere sparringspartner for folkevalgte på området

Hvis du ønsker at være med til at starte en arbejdsgruppe op på et nyt politisk område, er du meget velkommen til at skrive til os på sekretariat@radikalehovedstaden.dk.

Klima- og miljøpolitisk arbejdsgruppe

Tovholder: André Just Vedgren

Sundhedspolitisk arbejdsgruppe

Tovholder: Freja Wirlander

Social- og beskæftigelsespolitisk arbejdsgruppe

Tovholder: Mia Nyegaard

Uddannelsespolitisk arbejdsgruppe

Tovholder: Felix Døssing

Kulturpolitisk arbejdsgruppe (under opstart)

Tovholder: David Witkowski