Politiske arbejdsgrupper

De politiske arbejdsgrupper har som opgave at udvikle vælgerforeningens politik på området. Konkret kan det gøres ved:

  • at forberede udtalelser til vedtagelse i storkredsbestyrelsen
  • at forberede forslag til landsmøderesolutioner
  • at forberede forslag til samlede politiske programmer på området
  • at forberede forslag til kommunalpolitiske programmer på området
  • at agere sparringspartner og baggrundsgruppe for folkevalgte på området

Hvis du ønsker at være med til at starte en arbejdsgruppe op på et nyt politisk område, er du meget velkommen til at skrive til os på sekretariat@radikalehovedstaden.dk.

Klima- og miljøpolitisk arbejdsgruppe

Sundhedspolitisk arbejdsgruppe

Socialpolitisk arbejdsgruppe

Beskæftigelse- og integrationspolitisk arbejdsgruppe

Uddannelsespolitisk arbejdsgruppe

Kulturpolitisk arbejdsgruppe