Persondatapolitik

Radikalehovedstaden.dk

Sidst Opdateret 04-03-2021

Vi tager behandlingen af personlige oplysninger alvorligt og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der omhandler, hvordan vi behandler dine data.

1. Dataansvarlig

Den ansvarlige for behandlingen af personoplysninger er som følgende
Radikale Venstre Hovedstaden

1208 København K

Kompagnistræde 22
CVR: 13946442
Telefon: 5056 1848
Email: sekretariat@radikalehovedstaden.dk

2. Brug af personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger for at administrere og gennemføre den aftale eller det køb/service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, brug af “Book K22”, brug af kontaktformularer, tilmelding til nyhedsbrev eller arrangement eller ved deltagelse i en undersøgelse, kampagne eller lignende. Her kan der indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer/by, e-mailadresse, telefonnummer, køn, alder, stilling/beskæftigelse, interesser og ønsker for deltagelse, produktkøb eller deltagelse.

Vi indsamler kun de data, der er relevante for at opfylde det specifikke formål. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til brugen og brugerne af vores services for at forbedre vores tjenester.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som de var indsamlet til, dog skal vi gemme oplysninger, der er nødvendige for at opfylde lovkrav – f.eks. omkring betaling eller booking.

3. Når du besøger vores hjemmeside

Vi anvender cookies på radikalehovedstaden.dk. For mere om dette se vores cookiepolitik her:
https://radikalehovedstaden.dk/cookiepolitik-eu/

 

4. Når du kontakter Radikale Venstre

Du er velkommen til at kontakte Radikale Venstre pr. e-mail med spørgsmål angående dine egne medlemsoplysninger, f.eks. kontingent eller ind- og udmeldelse. Vi vil sikre os, at oplysningerne kun udleveres til rette vedkommende. Når du sender oplysninger eller henvendelser via ukrypteret e-mail, gør du det på eget ansvar. Ønsker du at kommunikere med os via en mere sikker forbindelse, så kontakt os på persondata@radikale.dk eller 3737 4747 for at sætte dette op.

 

5. Sikkerhed og databehandlere

I hele organisationen er der fastlagt en politik for behandling af persondata samt adgang til personoplysninger. Dertil har vi vedtaget interne processer og truffet tekniske foranstaltninger, der skal beskytte dine persondata mod at blive slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi arbejder også fremadrettet med disse mål for øje, når vi opdaterer og udskifter nuværende IT-systemer og arbejdsgange.
For at sikre dine personoplysninger benytter vi os af en række samarbejdspartnere som databehandlere. Det gælder f.eks. hosting af vores hjemmeside og medlemssystem, udsendelse af nyhedsbreve, m.v.

Vores databehandlere må kun behandle dine oplysninger på vores instruks, og de må ikke sælge eller videregive dine oplysninger.

 

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes.

Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte kan du anmode om, at de bliver rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, skal du henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige ift. det formål, som vi indsamlede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Vi skal dog gemme oplysninger, som sikrer opfyldelsen af andre lovkrav – f.eks. oplysninger om betalinger eller booking.

Henvendelse om ovenstående kan ske til persondata@radikale.dk. Når du henvender dig med en anmodning om at få indsigt i, rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Ønsker du at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.