Thomas Maare

Folketingskandidat i Tårnbykredsen

ET ROBUST OG FREMTIDSSIKRET DANMARK I VERDEN

Jeg ønsker at Danmark deltager aktivt i at skabe en robust og fremtidssikret verden. Det gør vi ved at tilslutte os FN's verdensmål, prioritere EU-samarbejdet og ved at vægte klima, gode bysamfund samt social lighed højt. Som far til to børn er mit naturlige perspektiv børnenes. Hvis det er godt for børn er det godt for alle.

En offentlig sektor, som tager ansvar for børnenes fremtid

En tryg fremtid for vores børn omfatter også en stærk offentlig sektor, som kan drive en langsigtet udvikling inden for de væsentligste infrastrukturer, som f.eks. vandforsyning, offentlig transport, public service, sygehusvæsen og elforsyning.

Jeg foreslår derfor:

  • At stat og kommuner går forrest med høje, langsigtede og bæredygtige krav ved udbud af drifts- og anlægsopgaver med fokus på miljøvenlige løsninger og fornuftig drift; og hvor borgerne bliver hørt og inddraget.

Den gode by bygget på tillid

Tillid gror ud af samfund med små sociale kløfter. Jeg vil arbejde for at udvikle byrum, hvor flere generationer har mulighed for at bo, arbejde og få passet børn i nærheden af hinanden.

Vi skal bygge byer, der styrker de lokale fællesskaber. Hvor land og by bindes fysisk sammen af effektiv og rimeligt prissat offentlig transport.

To skridt på vejen til en by, som er god for vores børn, er:

  • Hjælp til børn og udsatte, hvor jeg på nationalt plan ønsker, at man skaber rammelovgivning for eksperimenter, hvor relationer mellem offentlige, private og frivillige kræfter styrkes og kan give øget lokal forankring.
  • Jeg ønsker et uddannelsessystem med høj kvalitet, som praktiserer ligestilling mellem kønnene og anerkender elever og borgere med deres forskelligheder samt spreder demokratiske og anerkendende værdier til samfundet.

Samarbejde om klimasikring af børnenes hjem

Klimaet forandrer sig hastigt og vi skal reducere vores klima­belastning for at aflevere et robust og bæredygtigt Danmark til vores børn og deres børn. Det kræver samarbejde på tværs af offentlige og private sektorer.

Med den længste kystlinje i Europa kan det undre, at vi i dag har overladt kystsikringen til den enkelte kommune; havstigning og stormflod kender ingen kommunegrænser.

Derfor vil jeg arbejde for:

  • En national plan for kystsikring, som inddrager både stat, kommune og private aktører. Måske ligger det næste eksporteventyr for landets virksomheder her?

Vores børn fortjener et Danmark, som er parat til at møde fremtidens udfordringer.

Hvem er Thomas Maare?

Jeg er født i 1968, gift og har to drenge på 9 og 12 år. Jeg har arbejdet med belysning i 23 år i det private erhvervsliv og i det offentlige; heraf godt 10 år i Københavns Kommune. Gennem større offent­lige udbud med højt samfundsansvar, arbejder jeg for at skabe god energi­besparende belysning med øget tryghed og trivsel for borgerne/brugerne.

Jeg har været med til at skrive Radikale Venstres ”Familie­politik med fokus på børnene”, som blev offentliggjort i august måned 2017.

Skriv til mig, hvis du vil i kontakt på thomasifolketinget@thomasmaare.com

    Tagget som: Folketingskandidater

Seneste indlæg på radikalekbh.dk

Seneste billeder fra vores arkiv

Billederne kan frit anvendes til redaktionelt brug. Klik for at åbne/downloade dem i fuld størrelse.