Samira Nawa

"Jeg er radikal, fordi jeg brænder for et samfund baseret på medborgerskab, medmenneskelighed og demokratiske værdier. Et samfund, hvor de sociale skel er små og sammenhængskraften stor."

En lille fortælling:

I 1986 flygtede mine forældre fra krigen i Afghanistan. Flugten var som en storm eller tornado og bragte dem vidt omkring i verden – da stormen havde lagt sig be fandt mine forældre sig af alle steder i verden, i Aalborg i Danmark. Uden noget som helst andet end hinanden.

Det Danmark de mødte tog i mod med smil og åbne arme. Dette Danmark var helt konkret Søren, Viggo, Paul og hans hustru Ursula (og deres hund Skot) og mange flere.  Når mine forældre mindes deres første tid i Danmark kommer disse navne altid op i forbindelse med gode minder.  Ursula er hende jeg husker bedst.

Juleaften 1990 var jeg hos hende for det var denne dag min lillebror kom til verden. Ursula trådte til som en reservebedstemor  i en situation, hvor mine forældre havde brug for at kunne koncentrere sig om fødslen.

Mine forældre, lillebror og jeg boede herefter i Pakistan i en periode og da familien vendte hjem til Danmark havnede vi i Roskilde. På en eller anden måde lykkedes det mine forældre og Ursula at genetablere kontakten. Det var mest Ursula der stod for det – hvert år på min fødselsdag sendte hun et håndlavet kort med en fødselsdagshilsen  (det gør hun stadig), og det samme gjaldt for min lillebror. Da lillesøster kom til verden fik hun også årlige julehilsner med posten. Hertil alle julekortene, der blev sendt til hele familien.

For nylig lå der så igen et brev i min postkasse fra Ursula – jeg blev glad, men undrede mig også lidt for hverken julen eller min fødselsdag er rundt om hjørnet.

Konvolutten var ret tyk og da jeg åbnede faldt en masse billeder ud. Ursula har ind til nu gemt en række barndomsbilleder af mig og min lillebror og ungdomsbilleder af mine forældre – nu har jeg fået billederne ledsaget af et brev, hvor hun skriver, at hun har lavet kopier til sig selv men vil gerne give mig originalerne for hun er 73 år og ved, at billederne vil forsvinde den dag hun ikke er her mere.

Jeg blev dybt rørt og mine tanker gik tilbage til alle de gode minder jeg og min familie har med Ursula.

Et Danmark, hvor vi møder vores medmennesker med tillid og omsorg. Et Danmark, hvor vi hjælper dem, der har det svært. Et Danmark, der kan rumme alle sine borgere – uanset etnicitet, religion og seksuel orientering. Det var det Danmark mine forældre mødte da de kom hertil – og det er dét, jeg kæmper for som folketingskandidat for Radikale Venstre.

Politik til gavn for den næste generation:

Jeg går til valg på, at overlevere et endnu bedre Danmark til næste generation.

  • Mangfoldighed styrker
   Danmark skal være et land, der kan rumme alle sine borgere. Et samfund, hvor mennesker med forskellig hudfarve, kultur, sprog, religiøs og seksuel orientering kan mødes, er et stærkt samfund. Derfor vil jeg arbejde for en inkluderende politik, hvor mennesker ikke diskrimineres – og blandt andet kæmpe for at afskaffe 24-årsreglen, afskaffe den fattigdomsskabende  integrationsydelse samt byde velkommen til mindst 1.000 nye kvoteflygtninge hvert år.
  • Bedre uddannelser
   Stærkere og bedre uddannelser er ikke kun godt, fordi det styrker Danmark i en globaliseret verden. Det er også godt, fordi det har en værdi i sig selv, at mennesker uddanner sig og bliver klogere på sig selv, hinanden og omverdenen. Derfor vil jeg gøre op med de årlige grønthøster-besparelser på vores uddannelsesinstitutioner, som svækker kvaliteten. Jeg vil give den enkelte studerende bedre mulighed for at tilrettelægge sit eget studieforløb og gøre op med rigide rammer og systemer. Samfundet ændrer sig løbende, og derfor skal der være mulighed for livslang læring.
  • Bedre vilkår for vores børn
   Vores børn er det dyrebareste, vi har. Undersøgelser viser, at de første 1000 dage af et barns liv er de vigtigste. Derfor skal vi sikre vores børn gode og ordentlige vilkår lige fra start. Konkret skal vi sikre nok pædagoger og personale i vores daginstitutioner gennem minimumsnormeringer og løbende sikre opkvalificering af vores pædagoger og lærere.
  • Bekæmp den negative sociale arv
   Alle mennesker skal have ret til lige muligheder uanset deres sociale baggrund. Men i dag får børn, der er født på Amager eller i Bispebjerg, sandsynligvis et kortere liv end børn født i Indre By og på Østerbro. Jeg vil særligt arbejde for at afskaffe kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, der er med til at frarøve udsatte børn og unge et trygt liv med bedre og mere lige muligheder.
  • Turbo på den grønne omstilling
   De seneste år har Danmark slækket på det grønne ambitionsniveau og i for høj grad haft foden på bremsen. Det skal vi gøre op med. Danmark skal bygge minimum tre nye havvindemølleparker inden 2030, og danskernes energi skal være helt fri for fossile brændsler i 2030. Danmark skal igen være i førersædet inden for den grønne omstilling, som er med til at skabe masser af arbejdspladser og gøre os uafhængige af Mellemøstens og Ruslands olie og gas.
  • Mere Danmark i Europa
   Europa står i øjeblikket ved en skillevej. Skal vi vælge fællesskabet med hinanden og styrke samarbejdet, eller skal vi bygge grænsebomme og lukke os inde hver for sig? Jeg mener, at Danmark skal være med i hjertet af Europa og styrke samarbejdet med vores europæiske naboer og åndsfæller. Danmark skal sidde med ved bordet, og vi bør derfor melde os fuldtonet ind i det europæiske fællesskab ved at afskaffe vores fire forbehold.
  • Mere Danmark i verden.
   Det er vigtigt, at Danmark styrker sit internationale arbejde og lever op til vores internationale forpligtelser. Danmark skal igen tage imod kvoteflygtninge og ikke møde flygtninge, der kommer til vores land med grænsebomme. Vi skal afsætte 1% af vores BNI til udviklingsbistand – ikke mindst, så vi kan styrke vores indsats i nærområderne. Selvom Danmark er et lille land, er vi kendt vidt og bredt for vores evne til at skabe fred, samarbejde og få folk til at mødes. Den position skal vi styrke.

Lovgivningen bør tage udgangspunkt i viden og fakta. Det er vigtigt, at vi har tillid til vores institutioner og medier, og ikke lader os rive med af ’fake news’ og ’alternative fakta’. Alle har ret til deres egne holdninger, men ikke til deres egne fakta. Derfor vil jeg bestræbe mig på altid at lytte til fagfolk og eksperter, viden og fakta, når jeg skal træffe beslutninger på danskernes vegne.

Hvem er jeg?

Jeg hedder Samira, er uddannet cand.polit og ansat som specialkonsulent i Økonomi- og Indenrigsministeriets kontor for strukturpolitik. Jeg skriver fast i Jyllands-Posten som en del af avisens weekendpanel. Privat er jeg gift med Naweed og mor til Zakarias på 5 år og Sofia på 2 år.

 

  Tagget som: Folketinget

Seneste indlæg på radikalekbh.dk

Seneste billeder fra vores arkiv

Billederne kan frit anvendes til redaktionelt brug. Klik for at åbne/downloade dem i fuld størrelse.

 • Samira Nawa
 • Samira Nawa
 • Samira Nawa
 • Samira Nawa
 • Samira Nawa
 • Samira Nawa Amini
 • Samira Nawa Amini
 • Samira Nawa Amini
 • Samira Nawa Amini
 • Samira Nawa Amini
 • Samira Nawa Amini
 • Samira Nawa Amini
 • Samira Nawa Amini
 • Samira Nawa Amini
 • Samira Nawa Amini
 • Samira Nawa Amini
 • Samira Nawa Amini
 • Samira Nawa Amini
 • Samira Nawa Amini