Lars Berg Schovsbo

Jeg er født i 1978 og opvokset i Taastrup på den københavnske vestegn. Jeg har en international baggrund, hvor jeg har boet, arbejdet og studeret i Kina, USA, Tyskland og Belgien. For Radikale Venstre har jeg været medlem af Amager Øst Lokaludvalg, hvor jeg blandt andet arbejdede med byudvikling og netværksdannelse for iværksættere og kreative erhverv.

Jeg har arbejdet med transport i mere end 10 år både i Danmark og i EU-sammenhæng. Det har givet mig en stor indsigt i, hvad vi kan gøre bedre i forhold til især offentlig transport, og hvordan vi skal reformere EU for at bevare EU. Ved siden af mit arbejde driver jeg en lille designshop, hvor jeg sælger nordisk brugskunst, hvilket har givet mig gode ideer til bedre understøttelse af iværksætteri. Som folketingskandidat i København, valgt i Sundbyøsterkredsen på Amager, føler jeg stærkt for en samlet Øresundsregion med fordele for både mennesker og virksomheder.

Jeg vil arbejde for:

Bedre og mere effektiv offentlig transport
I Danmark er der alt for mange instanser, der skal tage beslutninger om offentlig transport. Det gør det unødigt komplekst og dyrt. Derfor vil jeg arbejde for en forenkling af organiseringen af offentlig transport i Danmark, så vi kan tage mere sammenhængende og langsigtede beslutninger og forenkle priser og regler til gavn for de mange brugere af offentlig transport i Danmark. Vi kan gøre det både bedre og billigere.

EU
I århundreder har der været krig i Europa. I årtier var kontinentet opdelt i øst og vest af et jerntæppe. Med murens fald blev drømmen om et samlet, fredeligt og frit Europa dannet, og i dag kan borgerne for første gang i Europas historie frit rejse mellem landene. Det er unikt, men flygtningestrømme og økonomisk krise har udfordret dette unikke, og mange europæere er begyndt at kigge indad i stedet for udad. Det er farligt. Historien må ikke gentage sig. Derfor vil jeg arbejde for, at Danmark kommer af med sine forbehold og tager et større ansvar for at reformere EU, så det bliver tydeligt for europæerne, hvor vigtig EU for at sikre fred og velstand på vores kontinent.

Bedre understøttelse af iværksætteri
Dagpengesystemet har meget fokus på at flytte folk ind i eksisterende job. Det er ikke særligt visionært. I stedet bør systemet geares til at understøtte iværksættere, så de kan skabe nye job både for dem selv og for andre. Jeg vil arbejde for, at man får mulighed for at bruge sin dagpengeperiode til at starte virksomhed. Der skal naturligvis stilles krav til iværksætterne, de skal leve op til mål fastsat ved start. Men nogle af de ressourcer, vi bruger på at hjælpe med jobsøgning til eksisterende job, skal bruges til at hjælpe iværksættere med at starte noget nyt op. Det er langt mere visionært.

En stærk Øresundsregion
Mange taler om Femernbæltforbindelsen og fordelene ved at bygge den. Men i år 2000 stod Øresundsbron færdig, og vi har slet ikke gjort alt for at skabe den sammenhæng på tværs af sundet, som er muligt. Jeg vil derfor arbejde for at øge samarbejdet i Øresundsregionen, f.eks. ved at starte flere muligheder for samarbejde på tværs af sundet for iværksættere og en større sammenhæng i den offentlig transport. Det vil være til gavn for både virksomheder og borgere.

    Tagget som: Folketingskandidater

Seneste billeder fra vores arkiv

Billederne kan frit anvendes til redaktionelt brug. Klik for at åbne/downloade dem i fuld størrelse.

  • Lars Berg Schovsbo
  • Lars Berg Schovsbo