Jes Vissing Tiedemann

Hvem jeg er

34 år gammel, oprindeligt fra Esbjerg, og har boet i København siden 2006. Jeg bor aktuelt i en lille
andelslejlighed på Vesterbro sammen med min kæreste Adam. Jeg er uddannet socialrådgiver og arbejder
til dagligt med integration af indvandrere.

Styrk folkeskolen i København

Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg mener, vi er nødt til at gøre noget for at bremse flugten fra de
københavnske folkeskoler. Vi har redskaberne til det. Vi skal bare i gang. Vi skal tilbage til en mangfoldig
folkeskole, hvor alle slags københavnerne mødes på tværs af deres forskellige baggrund og får en bedre
forståelse for og af hinanden. Vi skal derfor have genskabt tilliden til de københavnske folkeskoler. Vi skal
give lærerne de bedste muligheder for at give eleverne den gode og inspirerende undervisninger, der skal
sikre at københavnske folkeskoler igen bliver københavnernes naturlige førstevalg. Det gør vi sådan her:

Færre elever pr. klasse
For at sikre gode fysiske rammer for undervisningen skal vi arbejde frem mod en klassekvotient på
maksimalt 24 elever pr. klasse. Formålet er at gøre klasserne mere overskuelige for den enkelte
elev og forbedre lærernes muligheden for at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov.

Kvalitetsundervisning krævet tid til forberedelse
Folkeskolen skal sikre inspirerende undervisning af høj kvalitet. Det kræver at lærerne har tid til at
forberede sig, udvikle nyt undervisningsmateriale give konstruktiv feedback på afleveringer. Derfor
skal alle lærere have mere tid til forberedelse og efterbehandling så ovenstående bliver muligt.

Ressourcer til inklusion
Hvis alle elever skal trives i klassen og have reel mulighed for at deltage i undervisningen kræver
det at der afsættes ressourcer til de børn har sar særlig pædagogiske behov. Lærere og pædagoger
skal derfor ressourcer til inklusionen så skabes rum og ro i klassen til gavn for alle elever.

Mere fokus på praktiske, aktive og kreative fag
Alle børn har behov for succesoplevelser i skolen. Derfor skal de københavnske folkeskoler tilbyder
flere praktiske, aktive og kreative fag, så børn kan udvikle andre færdigheder end de klassisk
boglige og så flere unge får øjnene op for og kendskab til muligheder på erhvervsuddannelserne.

    Tagget som: Københavns Borgerrepræsentation

Seneste billeder fra vores arkiv

Billederne kan frit anvendes til redaktionelt brug. Klik for at åbne/downloade dem i fuld størrelse.