David Munis Zepernick

Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

Det Radikale Venstre er et lille parti med en stor spændvidde. Vi arbejder også lokalt med at tage ansvar for det samfund, som vi er en del af og skabe praktisk anvendelige og borgerrettede løsninger på de udfordringer, som er forbundet ved at bo her på Frederiksberg – tæt og godt!.

Naturligvis altid under behørig hensyntagen til kommunens kassebeholdning og med respekt for skatteydernes penge.

Jeg er eksponent for den strømning i partiet, som også betoner vores særlige liberale arv, herunder ønsket om flere friheder og færre forbud og formynderi. Derfor har jeg valgt at kalde mig frederiksbergradikal!

Mit værdipolitiske afsæt kan sammenfattes i sloganet "Globalt udsyn, Socialt hensyn, Liberalt livssyn", og mine mærkesager, som jeg uddyber og debatterer på web, facebook og i lokal- og dagspressen, koncentrerer sig om (men begrænses ikke til) følgende temaer:

  • Frederiksberg – en kommune i kamp mod kvindehandel
  • Frederiksberg – en ambitiøs videnskommune med fokus på bedst muligt udbytte af borgernes skole-, studie- og arbejdsliv.
  • Frederiksberg – en familievenlig og grøn storbykommune
  • Frederiksberg – en kommune med fokus på åbenhed i forvaltningen, effektiv borger- og erhvervsservice, og fokus på borgernes retssikkerhed

Hvem er David Munis Zepernick

40-årig pæredansk familiefar med rødder i både det tyske, det vestafrikanske og den måske knap så eksotiske Københavnske vestegn. En blandt (vel) mange radikale cand. scient. pol-uddannede og til daglig seniorkonsulent i et af hovedstadens førende kommunikations- og analysebureauer. Tidligere radikal folketingskandidat her på Frederiksberg og nuværende frivillig ulønnet bestyrelsesformand i Fonden Safe and Alive, som hjælper ofre for kvindehandel (se evt. www.facebook.com/safeandalive). Det er min hjertesag, som jeg vil tage med over i lokalpolitik! Medlem af bl.a. Dansk Udenrigspolitisk Selskab, Nyt Europa, Lions Club og Danske Ølentusiaster ;-D

Har du humor og vil du vide, om man kan lave en valgvideo for 0 kr. på 60 minutter, så kig med her:

SMS til 1919 "RV FRD" så støtter du RV-FRB med 150 kr.

    Tagget som: Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Seneste indlæg på radikalekbh.dk

B for et bæredygtigt og børnevenligt budget!

11. september 2018 af Andreas Holm

Seneste billeder fra vores arkiv

Billederne kan frit anvendes til redaktionelt brug. Klik for at åbne/downloade dem i fuld størrelse.

  • Lone Loklindt, David Munis Zepernick & Ruben Kidde
  • David Munis Zepernick