Søren Burcharth

  • Medlem af Regionsrådet
  • Genopstiller i 2021

Om Søren Burcharth

Jeg bor i Vanløse i et lille rækkehus sammen med min kone. Jeg er uddannet i statskundskab, og har i flere år arbejdet på DTU med ledelse, transport og miljø. I dag arbejder jeg som sekretariatschef inden for videnskab og uddannelse. Jeg har været aktiv regionspolitiker i 8 år og sidder nu som næstformand for Klima- og Miljøudvalget i Region H.   

I min fritid nyder jeg at spille i band og ro havkajak.  

Mærkesager

Jeg arbejder for, at Hovedstaden er en stærk region, der tager hånd om patienterne, vores miljø, en bæredygtig transport og skaber en fremtid for vores unge. 

Vores sundhedsvæsen skal bygge på tryghed, lighed og nærhed – og have et skarpt og prioriteret fokus på de psykiatriske patienter. 

Vi skal have ambitiøse mål for en grøn omstilling, der virker. Grønne indkøb, genbrug af affald og rent vand. Ligesom vi skal styrke og udvikle bæredygtige og kollektive transportmuligheder for alle regionens borgere. 

Vores region skal være de unges region. Det betyder, at vi skal sikre et regionsdækkende og varieret udbud af erhvervsskoler og gymnasier. Så ingen unge skal flytte for at få en uddannelse.  

Kontakt Søren Burcharth

9 + 7 =