Samira Nawa

  • Medlem af Folketinget
  • Næstformand for Folketingsgruppen
  • Spidskandidat til Folketingsvalget. Opstillet af Nørrebrokredsen.
  • Klima-, energi- og forsyningsordfører, finans- og skatteordfører samt ligestillingsstillingsordfører
  • Udvalg: Granskningsudvalget, klima-, energi- og forsyningsudvalget, ligestillingsudvalget, skatteudvalget og underudvalget under udvalget for forretningsordenen

Om Samira Nawa

I 1986 flygtede mine forældre fra krigen i Afghanistan. Flugten var som en storm eller tornado og bragte dem vidt omkring i verden – da stormen havde lagt sig befandt mine forældre sig af alle steder i verden, i Aalborg i Danmark. Uden noget som helst andet end hinanden.

Det Danmark de mødte tog i mod med smil og åbne arme. Dette Danmark var helt konkret Søren, Viggo, Paul og hans hustru Ursula (og deres hund Skot) og mange flere. Når mine forældre mindes deres første tid i Danmark kommer disse navne altid op i forbindelse med gode minder. Ursula er hende jeg husker bedst.

Juleaften 1990 var jeg hos hende, for det var denne dag min lillebror kom til verden. Ursula trådte til som en reservebedstemor i en situation, hvor mine forældre havde brug for at kunne koncentrere sig om fødslen.

For nylig lå der et brev i min postkasse fra Ursula. Konvolutten var ret tyk, og da jeg åbnede faldt en masse billeder ud. Ursula har ind til nu gemt en række barndomsbilleder af mig og min lillebror og ungdomsbilleder af mine forældre – nu har jeg fået billederne ledsaget af et brev, hvor hun skriver, at hun har lavet kopier til sig selv, men vil gerne give mig originalerne for hun er 73 år og ved, at billederne vil forsvinde den dag, hun ikke er her mere.

Jeg blev dybt rørt og mine tanker gik tilbage til alle de gode minder, jeg og min familie har med Ursula.

Et Danmark, hvor vi møder vores medmennesker med tillid og omsorg. Et Danmark, hvor vi hjælper dem, der har det svært. Et Danmark, der kan rumme alle sine borgere – uanset etnicitet, religion og seksuel orientering. Det var det Danmark mine forældre mødte da de kom hertil – og det er dét, jeg kæmper for som folketingskandidat for Radikale Venstre.

Mærkesager

POLITIK TIL GAVN FOR DEN NÆSTE GENERATION:

Jeg kæmper for at overlevere et endnu bedre Danmark til næste generation.

Mangfoldighed styrker
Danmark skal være et land, der kan rumme alle sine borgere. Et samfund, hvor mennesker med forskellig hudfarve, kultur, sprog, religiøs og seksuel orientering kan mødes, er et stærkt samfund. Derfor vil jeg arbejde for en inkluderende politik, hvor mennesker ikke diskrimineres – og blandt andet kæmpe for at afskaffe 24-årsreglen, afskaffe den fattigdomsskabende integrationsydelse samt byde velkommen til mindst 1.000 nye kvoteflygtninge hvert år.

Bedre uddannelser
Stærkere og bedre uddannelser er ikke kun godt, fordi det styrker Danmark i en globaliseret verden. Det er også godt, fordi det har en værdi i sig selv, at mennesker uddanner sig og bliver klogere på sig selv, hinanden og omverdenen. Jeg vil give den enkelte studerende bedre mulighed for at tilrettelægge sit eget studieforløb og gøre op med rigide rammer og systemer. Samfundet ændrer sig løbende, og derfor skal der være mulighed for livslang læring.

Bedre vilkår for vores børn
Vores børn er det dyrebareste, vi har. Undersøgelser viser, at de første 1000 dage af et barns liv er de vigtigste. Derfor skal vi sikre vores børn gode og ordentlige vilkår lige fra start. Konkret skal vi sikre nok pædagoger og personale i vores daginstitutioner gennem minimumsnormeringer og løbende sikre opkvalificering af vores pædagoger og lærere.

Bekæmp den negative sociale arv
Alle mennesker skal have ret til lige muligheder uanset deres sociale baggrund. Men i dag får børn, der er født på Amager eller i Bispebjerg, sandsynligvis et kortere liv end børn født i Indre By og på Østerbro. Jeg vil særligt arbejde for at afskaffe kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, der er med til at frarøve udsatte børn og unge et trygt liv med bedre og mere lige muligheder.

Turbo på den grønne omstilling
Selvom der er indgået ambitiøse klimaaftaler, er det vigtigt, at vi fortsat driver omstillingen frem og ikke sætter vores lid til en hockeystavsmodel. Danmark skal bygge minimum tre nye havvindemølleparker inden 2030, og danskernes energi skal være helt fri for fossile brændsler i 2030. Danmark skal igen være i førersædet inden for den grønne omstilling, som er med til at skabe masser af arbejdspladser og gøre os uafhængige af Mellemøstens og Ruslands olie og gas.

Mere Danmark i Europa
Europa står i øjeblikket ved en skillevej. Skal vi vælge fællesskabet med hinanden og styrke samarbejdet, eller skal vi bygge grænsebomme og lukke os inde hver for sig? Jeg mener, at Danmark skal være med i hjertet af Europa og styrke samarbejdet med vores europæiske naboer og åndsfæller. Danmark skal sidde med ved bordet, og vi bør derfor melde os fuldtonet ind i det europæiske fællesskab ved at afskaffe vores fire forbehold.

Mere Danmark i verden
Det er vigtigt, at Danmark styrker sit internationale arbejde og lever op til vores internationale forpligtelser. Danmark skal ikke møde flygtninge, der kommer til vores land med grænsebomme. Vi skal afsætte 1% af vores BNI til udviklingsbistand – ikke mindst, så vi kan styrke vores indsats i nærområderne. Selvom Danmark er et lille land, er vi kendt vidt og bredt for vores evne til at skabe fred, samarbejde og få folk til at mødes. Den position skal vi styrke

Kontakt Samira Nawa

3 + 12 =