Peter Zinckernagel

  • Folketingskandidat i Sundbyøsterkredsen
  • Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation

Om Peter Zinckernagel

Erfaren leder fra Tingbjerg.

Jeg bor på Amagerbro, og jeg er barn af Tingbjerg. Her lærte jeg om ulighed, og jeg lærte, at mangfoldighed er godt. Som rektor har jeg arbejdet med unge med indvandrerbaggrund. De har yderligere åbnet mine øjne for uligheder i uddannelse, rettigheder og demokrati.  

Jeg har i mere end 30 år arbejdet som leder og selvstændig indenfor kollektiv trafik, medier, digitalisering og uddannelse, og været aktiv i Radikale Venstre.

Jeg er uddannet i Danmark og England i Engelsk sprog og litteratur, i historie, i erhvervsøkonomi (KU, UEA, CBS) og i voksnes læring (AU). Privat er jeg gift og har fem voksne børn. I min fritid bygger jeg altid på et eller andet.

Mærkesager

Aldersdiskrimination skader livskvalitet, arbejdsmarked og velfærd 

Næsten alle, der nærmer sig 60 år, oplever, at det bliver vanskeligt at få et nyt job, hvis de også vil have løn for det. Hver fjerde borger er over 60 år. På arbejdsmarkedet er der fuld tryk og lønprogression, på pension er der stolegymnastik og gratis arbejde. 

Samtidig mangler vi arbejdskraft, og velfærdsstaten er under pres. Derfor er det skadeligt, at mange, der vil og kan, reelt ikke må deltage. Det er for snævert, at vi inddeler os i arbejdsstyrke og ældrebyrde.

Problemet skal løses gennem samarbejde med arbejdsmarkedet og en gentænkning af lovgivning og systemer. 

Mange borgere mangler fulde politiske rettigheder

Det er for svært at blive dansk statsborger – mange borgere mangler fulde politiske rettigheder. Hver 5. voksne københavner kan ikke stemme ved Folketingsvalg, og flere steder i landet er stemmeprocenten for lav.  Demokratiet skal styrkes gennem en fair og meningsfuld udlændinge- og statsborgerskabspolitik, og vi skal arbejde for praktisk politisk uddannelse i skoler og i civilsamfundet.

København – en grøn by til gavn for hele landet.

København og andre byer vokser, fordi mange mennesker gerne vil bo der. Det skal vi fremme, ikke hæmme. Større og mere tætte byer er en fordel for klimaet, og de er en forudsætning for et godt og rigt Danmark.

Asfalt fylder for meget og natur for lidt. Derfor skal gader blive til (vilde) parker, og de store veje nedgraves eller overdækkes. Der skal investeres i stort i metro og kollektive løsninger.

De store byer skal forblive mangfoldige, og derfor må vi dæmpe boligpriserne ved at bygge flere (grønne og billige) boliger. 

Kontakt Peter Zinckernagel

3 + 1 =