Morten Helveg Petersen

  • Medlem af Europa-parlamentet 
  • Næstformand Industri og Energiudvalget & medlem af Brexit-udvalget
  • Socialliberal MEP’er i Renew Europe

Om Morten Helveg Petersen

Jeg har været en del af Europa-Parlamentet siden 2014 og har siden da slåsset i det grønne maskinrum. Mit primære arbejde har været kampen mod klimaforandringer og for en grøn omstilling af det europæiske energisystem, hvor der er utroligt store klimagevinster at hente. Jeg er næstformand i ITRE, udvalget for industri, forskning og energi, og derfor lægger jeg det meste af min tid i arbejdet med at få sat turbo på den grønne omstilling.

Derudover er jeg medlem af LIBE, Parlamentets udvalg for borgerrettigheder. Her er jeg især optaget af at sikre, at EU er baseret på fælles borgerrettigheder. Jeg er derfor dybt bekymret over den tilbagerulning af rettigheder, vi ser i særligt Polen og Ungarn.

Kontakt Morten Helveg Petersen

10 + 13 =