Karen Melchior

Medlem af Europa-parlamentet

Om Karen Melchior

Jeg har arbejdet med EU og europæisk samarbejde i mere end 10 år. Jo mere jeg har arbejdet med EU jo mere overbevist er jeg om, at vi står stærkere sammen. Jeg vil arbejde for et moderne, progressivt og demokratisk, hvor vi investerer i fremtiden, ikke i fortiden.

Jeg vil kæmpe for et demokratisk, frit og åbent internet. Fordi vi skal investere i fremtiden og ikke i fortiden. Udnytte muligheder, som digitalisering og internettet giver for åbenhed, innovation og vækst.

Jeg vil kæmpe for et ansvarligt EU i verden gennem handelspolitikken, hvor EP har fået øget kompetencer. EU er en handelssupermagt – EU standarder sætter standarden i verden, og det er her vores udenrigspolitiske tyngde reelt ligger.

Jeg vil kæmpe vores fundamentale rettigheder – uanset hvem vi elsker. Vi har som EU-borgere rettigheder og national protektionisme må ikke blive det nye stavnsbånd.

 

Kontakt Karen Melchior

2 + 15 =