Hvad med asyl- og udlændingepolitikken?

Vi ville gerne være med i et forpligtende samarbejde på europæisk plan, men et meget stort flertal i Folketinget vil ikke være med. Derfor har vi accepteret at afstemningen ikke berører emnet.

Den politiske aftale mellem S, R, V, K og SF slår fast at Danmark ikke skal tiltræde nogen af de retsakter på asyl- og udlændingeområdet som vi ikke er bundet af i dag. Hvis Danmark i fremtiden skal tiltræde en retsakt på området, kræver det enighed blandt alle aftalepartierne.

Det betyder at Danmark, ligesom i dag, også i fremtiden vil stå uden for de retsakter som (ved siden af Dublin- og Eurodac-forordningerne) udgør det europæiske asylsamarbejde. Det drejer sig bl.a. om:

  • Kvalifikationsdirektivet – som fastlægger fælles betingelser for at opnå asyl og giver en række minimumsrettigheder til personer med
    international beskyttelsesstatus.
  • Asylproceduredirektivet – som indeholder regler om en ensartet asylprocedure i EU.
  • Modtagelsesdirektivet -som indfører fælles standarder for modtageforhold for asylansøgere.

Danmark står ligeledes uden for en lang række retsakter på udlændingeområdet, ikke mindst de politisk sprængfarlige fælles regler om familiesammenføring. Hvis Danmark tiltrådte disse, ville 24-årsreglen og tilknytningskravet ikke længere være lovlige.

Læs mere om hvorfor vi anbefaler et ja den 3. december