Hvad betyder retsforbeholdet for skilsmissebørn?

Den såkaldte Bruxelles IIa-forordning betyder, at domme i ét land i ægteskabssager og i sager om forældreansvar anerkendes i de andre EU-lande. Det forhindrer at skilsmissebørn og deres forældre kommer i klemme ved at en domstol i ét land f.eks. giver den faderen forældreansvaret, mens en domstol i et andet land giver det til moderen.

På grund af retsforbeholdet omfatter forordningen dog ikke Danmark, og derfor anerkendes domme i Danmark ikke i de andre lande. Det kan gå ud over både børn og voksne.

Forordningen gør det desuden lettere at løse de ulykkelige sager hvor den ene forælder bortfører et barn til et andet EU-land. Et problem som ifølge EU-kommissionens tal er stigende.

Ingen dansk parallelaftale

Danmark har tidligere anmodet om en parallelaftale til forordningen, men fik afslag, fordi de andre lande ikke vurderede at dansk parallelaftale var i hele Unionens interesse men primært i dansk interesse. Det viser hvor vanskeligt det i praksis kan være at få parallelaftaler.

To forordninger som skal sikre anerkendelse af retsafgørelser om formueforhold mellem ægtefæller og i registrerede partnerskaber, er i øvrigt for tiden under forhandling i EU-samarbejdet. Danske afgørelser vil ikke automatisk blive anerkendt af de andre lande.

Læs mere om hvorfor vi anbefaler et ja den 3. december