Hvad betyder retsforbeholdet for danske virksomheder?

konkursforordning-piktogramPå grund af retsforbeholdet får danske virksomheder ikke gavn af de EU-lovinitiativer som forbedrer virksomhedernes handelsbetingelser i det indre marked. Det gør det ikke mindst besværligt for virksomhederne når der er penge i klemme på tværs af grænserne, bl.a. i konkurssager og når udestående ganske enkelt ikke bliver betalt.

Danmark har f.eks. tidligere anmodet om en parallelaftale til konkursforordningen, men fik afslag, fordi de andre lande ikke vurderede at dansk parallelaftale var i hele Unionens interesse men primært i dansk interesse. Det viser hvor vanskeligt det i praksis kan være at få parallelaftaler.

De initiativer som Danmark står uden for, er bl.a.

  • Konkursforordningen – som indfører en enkel procedure for at afvikle grænseoverskridende konkurssager. Pga. forbeholdet kan danske kreditorer have svært ved at få del i aktiver i udlandet hos et konkursramt selskab, ligesom en dansk konkursbehandling ikke automatisk bliver anerkendt i de andre EU-lande.
  • Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument – som indfører en enkel procedure for grænseoverskridende inkassosager. Danske virksomheder er tvunget til en meget mere besværlig proces.
  • Europæisk betalingspåkravsprocedure – som giver virksomheder mulighed for at inddrive ubestridte krav i andre medlemslande ved hjælp af en formular. Danske virksomheder risikerer at skulle gennem en dyr og langsommelig retssag i den pågældende medlemsstat for at inddrive gælden.
  • Europæisk småkravsprocedure – som giver en simpel, billig og hurtig procedure for grænseoverskrivende retstvister på små beløb. Danske virksomheder risikerer at skulle gennem en dyr og langsommelig retssag i den pågældende medlemsstat for at inddrive gælden.
  • Europæisk kendelse til sikring af bankindeståender – som skal sikre at en kreditor kan være sikker på at debitor ikke flytter penge fra sine bankkonti for derved at slippe for at betale. Danske kreditorer skal i dag gennem en meget mere besværlig proces.

Læs mere om hvorfor vi anbefaler et ja den 3. december