Hvad betyder forbeholdet for arv på tværs af grænser?

Hvis Danmark stemmer ja og tilslutter sig arveretsforordningen, skal sager om arv kun behandles i ét medlemsland.

Hvis en dansker ved pludselig død f.eks. ejer en lejlighed i Berlin og værdipapirer i fransk bank, sikrer arveretsforordningen at arvesagen som udgangspunkt behandles i Danmark og efter de danske regler. Arvingerne kan løse sagerne i Danmark, uden at de udenlandske myndigheder skal behandle spørgsmålet om fordelingen af arven.

Arveretsforordningen skal i det hele taget gøre behandlingen af arvesager på tværs af grænserne mindre kompleks gennem fælles regler. Forordningen indeholder også regler om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i sager på arveområdet og om indførelse af et særligt europæisk arvebevis. Arvebeviset viser arvingens status og rettigheder i en arvesag og kan bruges over for f.eks. banker i andre medlemslande, når de skal udbetale arven eller udlevere aktiver til arvingen.

Læs mere om hvorfor vi anbefaler et ja den 3. december