Hanne Kofoed

  • Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation
  • Medlem af Valby Lokaludvalg
  • Hovedbestyrelsesmedlem
  • Medlem af Storkredsforsamlingen i Hovedstaden

Om Hanne Kofoed

Jeg er folkeskolelærer/koordinator med en diplomuddannelse i psykologi. Som politiker prioriterer jeg at deltage i borgermøder, læse høringssvar og bese de områder, hvor lokalplaner udvikles. Det er vigtigt for mig, at der lyttes og skabes reel borgerinddragelse. Desuden arbejder jeg for at styrke det regionale samarbejde om offentlig trafik.

Mærkesager

Fremtidens København

De grønne åndehuller i København skal bevares. Flere veje skal graves ned, og give plads til grønne frirum. Der skal være bopælspligt i boligejendomme.

Børn og Unge

Skoler skal sikres de nødvendige ressourcer gennem en kommunal inklusionspulje. Samarbejdsfladerne mellem daginstitutioner, skoler, PPR, socialrådgivere og forældre skal styrkes.

Ligestilling

I København skal man have lige muligheder, uanset køn, etnicitet, religion eller alder. På de kommunale arbejdspladser og institutioner skal der være en særlig opmærksomhed på faglige kvalifikationer til grund for efteruddannelse, ansættelse, opgavefordeling og løn.

Ældre

Ældre borgere skal indtænkes i byplanlægningen, og have mulighed for at deltage i sociale aktiviteter. Ældreplejen skal løse opgaverne i dialog med de ældre.

Kontakt Hanne Kofoed

9 + 10 =