Emilie Normann

  • Stiller op til Folketinget i Københavns Storkreds
  • Kandidat til Kommunalvalget på Frederiksberg i 2021

Om Emilie Normann

Jeg er født og opvokset i indre by i København og har de sidste 15 år boet på Frederiksberg. Jeg arbejder for en dynamisk hovedstad, som skal være verdens bedste storby at bo i. Men, København kan ikke alene- den grønne politik er for hele landet, og vi skal fastholde en stærk sammenhæng mellem land og by.

Det radikale globale udsyn er en del af mit DNA. Jeg har bl.a. været diplomat i München og arbejdet tre år i EU- Kommissionen i Bruxelles. Alt i alt har jeg en 20 år lang erhvervskarriere, primært fra uddannelse, universiteter, iværksætteri, EU-organisationer og centraladministration. Jeg er tidligere direktør, international chef og chefkonsulent, og arbejder nu målrettet med iværksætteri og bæredygtighed. Bl.a. har jeg netop stiftet organisationen DigitalPause. Jeg tror jeg på lokale initiativer og ildsjæle, og sidder med i skolerådet på mine børns skole og i bestyrelser, der arbejder for det grønne, det sociale og det innovative.

Privat er jeg gift med Kim, professor på CBS. Vi har to drenge på 8 og 10 år og fire store bonusbørn, så på mange måder en moderne sammenbragt familie.

Jeg går til valg på en markant grøn politik, hvor vi leverer ambitiøse klimaløsninger. Jeg vil arbejde for en bæredygtig, dynamisk og mere social fremtid, og den fremtid kan vi kun sikre i fællesskab.

Mærkesager

GRØN BY OG KLIMAAMBITIONER

110%  grøn omstilling kræver ambitiøse klimaindsatser. Jeg har i mange år arbejdet med den grønne dagsorden og bæredygtige byer, og sidder i bestyrelsen for det nye Bæredygtige Forsamlingshus på Frederiksberg Hovedstaden skal være endnu mere bæredygtig.  Vi skal bygge på borgernes kreative og innovative grønne idéer. Vi skal have flere grønne byfællesskaber, mere vild natur ind i byen, støtte unge klima-iværksættere, sikre de grønne åndehuller, forgrønne byens facader, styrke den cirkulære økonomi og sætte turbo på CO2-målene.

STOP LYNETTEHOLMEN

Jeg arbejder for et fuldt stop for hele Lynetteholm-projektet og i det mindste en tænkepause. Projektet er en katastrofe  for havmiljøet og naturen langs hele kyststrækningen. Det er hverken klimavenligt, CO2 reducerende eller demoktatisk, og de fleste københavnere ønsker at stoppe projektet i sin nuværende form. Det skal Radikale lytte til.

INVESTERE I BØRN OG UNGE

Vi skal investere i børn og unge. Hovedstadens børn har ret til et aktivt og trygt liv. Jeg kæmper for børnefamilierne og  et børneliv med trivsel. Det betyder bedre normeringer i daginstitutioner, og skoler med fokus på læring, bevægelse og fællesskaber. I dag er der for lange venstelister til sports- fritids- og klubtilbud for børn og unge, særligt i hovedstaden.Vi skal have trygge skoleveje så flere børn cykler til skole.

GIV BØRN EN DIGITAL PAUSE

Gode fællesskaber og kreativ leg er afgørende for børns udvikling. Idag fylder skærme alt for meget i små børns liv. Forskning viser, at det er skadeligt for børn mellem 0 og 10 år at tilbringe for meget tid med mobiltelefoner og tablets. Der er behov for viden og ansvarlige politiske beslutninger på vores børns vegne. Derfor har jeg stiftet organisationen ‘DigitalPause’. Vi ønsker et stop for skærme, PCer og mobiler i alle daginstitutioner og i de mindste skoleklasser. Derudover skal alle kommune formulere digitale trivselshandlingsplaner.

FORSKNING OG UDDANNELSE

Vi skal prioritere uddannelse, talent, innovation og flere studiepladser i hele landet – uden udflytning.  Vi skal sikre at de videregående uddannelsesinstitutioner kan planlægge uddannelser frit, og vi skal fastholde midler til grundforskning og innovation.

IVÆRKSÆTTERI OG ERHVERVSLIV

København skal være Europas bedste iværksætter-by med et særligt fokus på grønt og bæredygtigt iværksætteri. Vi skal sikre at startups og investorer valfarter til København for at opleve et af de mest førende og mest inspirerende grønne iværksætter-testmiljøer i verden. Et dynamisk, åbent og bredt iværksættermiljø betyder at hovedstaden tiltrækker nye investeringer, som er til gavn for mindre såvel som større virksomheder.

Kontakt Emilie Normann

5 + 5 =