Emil Sloth Andersen 

  • Nyvalgt til Københavns Borgerrepræsentation

 

Om Emil Sloth Andersen

Mulighedernes København. Det er min vision i to ord.

Vi skal skabe et København, hvor det ikke er din pengepung eller baggrund, der afgør dine muligheder. Og med relativt få effektive værktøjer, kan vi for alvor skabe forandringer. Dem kan du læse mere om nedenunder.

Mærkesager

Flere billige boliger

Det er grotesk som København udvikler sig i en asocial retning på boligmarkedet. Derfor vil jeg bygge 15.000 boliger i Kløverkvarteret (et industrikvarter ved siden af Kløvermarken) allerede i næste valgperiode. Jeg vil bygge mindst 2.000 studieboliger i B&W-hallerne på Refshaleøen. Jeg vil afskaffe 95-kvadratmeter-reglen, som siger, at 50 % af lejlighederne skal være minimum 95 kvadratmeter i gennemsnit. Og jeg vil bygge 30.000 almene boliger. Jeg trækker i boligpolitikken på min erfaring som medarbejder i byggebranchen i to år samt min personlige erfaring med kaos på boligmarkedet. Vi er alt for mange, der har oplevet bolig-kaos! Med få midler kan vi virkelig skabe forandring.

En Marshall-plan for børnene

Det er gennem barndommen, at vi allermest effektivt giver børn lige muligheder. Særligt de første 1.000 dage af børns liv er helt afgørende, ifølge Trygfondens Børneforskningscenter. Derfor ønsker jeg en Marshall-plan for børneområdet: Vi skal have forældrekurser, flere socialrådgivere på småbørnsområdet, flere pædagoger, efteruddannelse til pædagogisk personale og opsøgende besøg i hjemmet. Jeg vil arbejde for at give børn vinger – før vi smider dem ud af reden. Jeg vil ikke acceptere, at mange menneskeskæbner tabes på gulvet, fordi børnevelfærden ikke er god nok.

Flere grønne arealer

Nærhed til grønne arealer er en gave for os allesammen. Derfor vil jeg have nedlagt flere veje og omdanne dem til parker. Jeg vil have Bispeengbuen revet ned og gravet H.C. Andersens Boulevard under jorden, så vi kan få grønne byparks-rum i stedet. Desuden vil jeg reforme udviklingsselskabet By & Havn. By & Havn sælger i dag offentlige grunde fra for at betale af på metro-gælden. Det er afgørende for mig, at plads til natur kommer før profit for By & Havn, og derfor skal København hjælpe til med den metro-regning, som selskabet står med i dag.

Sådan ser mine vigtigste mærkesager ud

Desuden ønsker at jeg at prioritere gratis gruppeterapi-sessioner til unge, så vi kan få gjort op med mistrivsel. Jeg ønsker flere lærere og frihed i folkeskolen. Og jeg vil arbejde for bedre busser i solo-spor, letbane-løsninger og mindre bilisme.

Kontakt Emil Sloth Andersen 

2 + 6 =