David Munis Zepernick

  • Medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg
  • Herunder socialordfører, undervisningsordfører og boligordfører
  • Genopstiller i 2021
  • Kandidat til Europa-Parlamentet

 

Om David Munis Zepernick

48-årig, c.s.p., samfundsdebattør med rødder i ”blæstegnen”, den jyske muld og Vestafrika.

Head of Business Development & Public Affairs Medicon Valley Alliance, bestyrelsesformand i Fonden Safe and Alive.

Fhv. ekstern lektor, Institut for Historie og Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Mærkesager

Ingen kæmper hårdere for:

Frederiksberg som skattelyfri foregangskommune

Frederiksberg som driftig handelsby og turistdestination

Frederiksberg i en hovedstad uden kvindehandel

Mere ligestilling og mindre ”kønskamp” og kvoter

Børnene og Skolen ved Nordens Plads

En Frederiksbergsk Folkeskole, hvor også drengene trives og udvikles

Frederiksberg som en blandet by, hvor boligmarkedet ikke bliver en lukket fest og hvor lejernes interesser bliver hørt på rådhuset

Et humanistisk og globalt Frederiksberg, hvor vi byder flygtninge og indvandrere velkomne og gør dem selvforsørgende

Mere Danmark i Europa

Kontakt David Munis Zepernick

4 + 5 =