David Munis Zepernick

  • Kandidat til Europa-Parlamentet

Om David Munis Zepernick

Jeg er 48 år, cand.scient. pol., og arbejder til dagligt som business development- og public affairs chef med fokus på styrkelsen af dansk-svensk life science.

Jeg er far til tre, Claramilla (2001), Louis (2006) og Elliot (2009) og er på 12. år frivillig bestyrelsesformand i Fonden Safe and Alive.

Mærkesager

Jeg drømmer om et Frederiksberg, som åbner sig mod omverdenen, lærer af andres og egne fejl, eksperimenterer, går i ægte dialog med borgerne, gør op med old-boys network, går forrest i den grønne omstilling, tænker langsigtet og lever efter pejlemærkerne “Globalt udsyn, Socialt hensyn, Liberalt livssyn”.

Til Regionsrådsvalget går jeg til valg på en revitalisering af de store visioner for det dansk-svenske samarbejde i Øresundsregionen, herunder bl.a. inden for life science, hvor vi har et enormt uforløst vækstpotentiale og potentiale for innovation, arbejdspladser og bedre behandling.

Kontakt David Munis Zepernick

5 + 10 =