Bjørn Bjerrehøj

  • Kandidat til Tårnby Byråd
  • Kandidat til Regionsrådet i Region Hovedstaden
  • Aktiv i lokalforeninger, valgudvalg og kommunale- og regionale baggrundsgrupper

 

Om Bjørn Bjerrehøj

Jeg er født i 1983 på Vestsjælland, og i 2009 blev jeg kandidat fra Syddansk Universitet i statskundskab. Siden da har jeg arbejdet i bl.a. Diabetesforeningen, Socialstyrelsen Odense Universitetshospital, og jeg er i dag ansat som chefkonsulent i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Mit politiske engagement bygger på et brændende ønske om at gøre en positiv forskel, både for Tårnby, for Region Hovedstaden – og for hele Danmark.

Når jeg ikke er politisk aktiv eller er på arbejde, er fritiden godt booket. Jeg underviser i et motionscenter, løber, læser mv. Derudover bruger jeg tid på min familie, mine venner, cafe- og biografture og haven.

Mærkesager

Sundhed og Forebyggelse

En god sundhedspolitik skal bygge på forebyggelse. Sundhedsindsatsen skal motivere os alle til at gøre en positiv forskel for vores sundhed. Allerede i børnehaven og i de yngste klasser i folkeskolen kan man arbejde med sund kost og motion, og begge dele kan blive en helt naturlig del af hverdagen. Gode erfaringer kan deles mellem skolerne, f.eks. ved at få en tættere forbindelse med forskningsverden og folkeskolen. Vi skal fortsat forske i, hvordan vi sikrer, at vi giver sunde kost- og motionsvaner til vores børn.

Hvis vi bliver ramt af sygdom, skal vi sikre en tværfaglig indsats, så alle relevante fagpersoner medvirker til at stille en korrekt diagnose og igangsætte en hurtig behandling. Det har vi fortjent i Danmark. Den differentierede behandlingsgaranti skal fastholdes, så vi sikrer, at de mest alvorlige sygdomme behandles først. Det er en del af det fortsatte arbejde med at sikre, at vi anvender ressourcerne på sundhedsområdet mest hensigtsmæssigt. Ved kritisk sygdom skal tiden, før behandling igangsættes, være minimal og meget gerne mindre end en måned. Dette har en klar sammenhæng med regeringens udredningsgaranti, der giver garanti for at blive udredt indenfor en måned. Den skal vi fastholde.

Kontakt Bjørn Bjerrehøj

4 + 2 =