Afstemning om retsforbeholdet

hvorfor-ja-banner-370pxDanskerne skal stemme om en tilvalgsordning for retsforbeholdet den 3. december, og vi anbefaler et ja.

Det er vigtigt at slå fast at et nej ikke betyder at vi bevarer status quo. Sådan har det været ved tidligere afstemninger om forbehold, men sådan er det ikke denne gang. Et nej betyder at Danmark ryger ud af samarbejder som vi i dag deltager i, da de nu bliver overstatslige og ikke mellemstatslige.

Retsforbeholdet har i 20 år været en klods om benet på Danmark, og i årevis har Radikale Venstre argumenteret for en afskaffelse. Det haster mere end nogensinde med en folkeafstemning, idet Danmark ellers vil ryge helt ud af det europæiske politisamarbejde Europol som følge af en ny forordning. Men der er også mange andre gode grunde til at deltage i et europæisk samarbejde om retslige spørgsmål.

For Radikale Venstre er en tilvalgsordning ikke en ideel ordning, da vi ville ønske at vi kunne forpligte os fuldt ud på det retslige samarbejde, ikke mindst på asyl- og udlændingeområdet. Men tilvalgsordningen var det som der kunne opnås politisk enighed om, og derfor indgik vi en politisk aftale om en tilvalgsordning, og der er ingen tvivl om at vi anbefaler et ja den 3. december.

Hvad indebærer det at retssamarbejdet bliver overstatsligt i stedet for mellemstatsligt?

Hvorfor er samarbejdet i Europol vigtigt?

Hvad betyder retsforbeholdet for skilsmissebørn?

Hvad betyder retsforbeholdet for danske virksomheder?

Hvad betyder forbeholdet for arv på tværs af grænser?

Hvad med asyl- og udlændingepolitikken?