Samværspolitik i Hovedstadens Radikale Venstre

Sådan er vi sammen i Hovedstadens Radikale Venstre.

Samværspolitikken for Hovedstadens Radikale Venstre (herefter kaldet HRV) er skabt for at give alle en fælles referenceramme for den adfærd, som man som medlem af HRV forventes at udvise til arrangementer i HRV og hvor man optræder i kraft af sit medlemskab af HRV. HRVs samværspolitik følger Landsforbundets og suppleres med en lokal kontaktinstans.

HRV’s kontaktinstans: Kontaktperson
Grundlaget for en kontaktperson er at skabe mulighed for en tryg dialog omhandlende diskriminerende, krænkende, grænseoverskridende og/eller sexistisk adfærd. Kontaktpersonen indstilles af HRVs bestyrelse (BHRV) og godkendes på HRVs konstituerende Storkredsforsamlingsmøde. Kontaktpersonen har først og fremmest en lyttende rolle og skal agere bro mellem Landsforbundets kontaktinstans og lokalforeningen. Kontaktinstansen kan, med tilladelse af den forurettede samt efter en kort behandling af sagen med øvrige kontaktpersoner, vælge at orientere BHRV med henblik på at forbedre rammerne for foreningens aktiviteter og medlemmerne. Såfremt den forurettede ønsker det, kan kontaktpersonen hjælpe med at formidle kontakt til Landsforbundets kontaktinstans.

I forlængelse af kontaktpersonens lyttende facon må denne ikke afgøre, hvad bagatelgrænsen for en krænkelse er. Dialogen mellem den forurettede og kontaktpersonen holdes fortrolig mellem den forurettede og den pågældende kontaktperson med mindre andet aftales. Derudover sættes den forurettedes anonymitet i højsæde. Dette kan således munde ud i en situation, hvor kontaktpersonen bliver kontaktet af flere personer, der er involveret i samme hændelse på forskellig vis. Her tager kontaktpersonen ikke parti for en af de involverede personer. Opstår en sådan situation, må kontaktpersonen overveje, om det er hensigtsmæssigt at henvise den/de øvrige til andre kontaktpersoner. Dette sørger for at kontaktpersonen ikke underminere sin egen tillid. For at kunne magte disse udfordrende situationer vil der fra BHRVs side være tilbud om kurser og oplæring.

Kontaktpersonen vil aflægge en afrapportering til årsmødet, hvor der afgives status om antallet af henvendelser i løbet af året.

Posten som kontaktperson skal godkendes til hvert foreningsår til årsmødet. Man kan kontakte kontaktpersonerne både telefonisk, på mail eller direkte til et arrangement.

HRV’s kontaktpersoner

Andreas Lundberg Petersen

andreas@radikalehovedstaden.dk