Om organisationen

Den radikale vælgerforening i Hovedstaden er landets ældste og landets største radikale vælgerforening.

Den blev stiftet den 15. november 1883 med navnet “Københavns Liberale Vælgerforening”. Ordet radikal kom først ind i foreningens navn, da Det Radikale Venstre blev stiftet i 1905, men fra sin stiftelse var foreningen radikal i sin tankegang og i sin opbakning til kandidater, der stillede op mod højreregeringen under Estrup. Var man i 1883 liberal, var man mod Estrup og ikke moderat!

Senere kom Frederiksberg med i vælgerforeningen, selv om navnet København stadig var foreningens navn. I dag omfatter Hovedstadens radikale vælgerforening fire kommuner og 12 opstillingskredse. Medlemmerne er bosat i Dragør, Frederiksberg, København eller Tårnby. Der er én opstillingskreds i Tårnby/Dragør, to på Frederiksberg og ni i København, men det er karakteristisk for netop hovedstadens vælgerforening, at medlemmerne deltager i opstillingsmøderne uanset hvilken af kommunerne de bor i. Sådan har man gjort i mere end 75 år, fordi man har ment – og mener – at alle medlemmer skal have lige muligheder for at præge opstillingerne i den storkreds, hvor de bor og er medlemmer.

I det daglige er der ikke de store kommunale forskelle. Vælgerforeningens fire kommuner udgør den storkreds, som i valgsystemet hedder Københavns Storkreds, og foreningen har en lokal storkredsbestyrelse, hvor medlemmer fra alle fire kommuner er med. I foreningens forretningsudvalg kan der ligeledes sidde medlemmer fra alle fire kommuner.

Når vi nærmer os kommunalvalg, bliver der forskelle, fordi Tårnby og Dragør klarer sig selv. Frederiksberg har deres egne regler vedr. opstillinger, og København – man kunne kalde det resten – klarer også sine egne opstillinger. Når det derimod gælder opstillingerne til regionsvalg, er Hovedstadens medlemmer, sammen med radikale medlemmer fra både Nordsjælland, Københavns Omegn og sågar Bornholm, med til at opstille den radikale liste til valget.

Det kan måske virke lidt bøvlet for nye medlemmer, men vi bliver jo nødt til at tage hensyn til, at Danmark består af kommuner, opstillingskredse og regioner. Hovedstadens Radikale Vælgerforening kan i kraft af sit høje medlemstal og sine økonomiske muskler spille en vigtig rolle for kommunikationen både mellem medlemmerne og de folkevalgte og mellem medlemmer og interesserede vælgere. Langt de fleste af foreningens arrangementer er nemlig åbne for alle interesserede, så foreningen lægger vægt på at have lokaler, der er egnede til forskellige aktiviteter, møder, sociale arrangementer, workshops og kurser.

Måske kan det for nye medlemmer virke lidt underligt med vores måde at gribe tingene an på, men vi er alle enige om, at vi først og fremmest skal diskutere og vedtage politik, og så må vi have nogle rammer, hvis ikke vi bare skal være en diskussionklub. Men i det daglige spiller postnumrene ingen rolle.

Det er engagementet og argumenterne, der tæller.

Du skal være velkommen til at være med!