Kommunalvalg 2017 | Børn | Unge | Uddannelse

Vores politik peger hverken mod højre eller venstre – men fremad. Mod en bedre fremtid for vores børn. En bedre fremtid er ikke mindst uddannelse til alle unge. En uddannelse, der er relevant og meningsfuld, og som giver den enkelte ung mulighed for at forfølge sine drømme og udleve sit potentiale.

Københavns valgprogram

Radikale Venstre går i år til kommunalvalg med fokus på fremtiden – landsdækkende handler det om Børn | Unge | Uddannelse. København, Frederiksberg, Tårnby og Dragørs kandidater og frivillige vil være synlige på gaden med Tal Med-events, og under hashtagget #GørDanmarkStørre og #radikalekbh forbinder vi os til vælgerne.

Nedenfor kan du danne sig et overblik over kandidaterne i de fire kommuner, som Hovedstadens Radikale Venstre dækker, med mulighed for at trykke dig videre til kandidaternes egne hjemme- eller Facebooksider. Informationerne i parentes giver dig dog de mest nødvendige informationer – dvs. placering på listen og beskæftigelse. Kandidater der i forvejen har plads i kommunalbestyrelsen eller borgerrepræsentationen er anført i kursiv med MB og evt. ordførerskab). Desuden kan du læse om de kampagneansvarlige, se billeder af toppen af listen og læse om mulighederne for at tage kontakt til Radikale Venstre i forbindelse med Kommunalvalg 2017.


Succeskriterier

I København er vinderscenariet mindst 7 mandater, idet dette udløser en borgmesterpost.

Tårnby kan man måske genvinde sit ene mandat, og Dragør vinder hvis de kommer ind.

Frederiksberg skal gerne sikre et par mandater, dog mindst 1.


Sekretariatet i Kompagnistræde

Sekretariatet består til daglig af foreningens politiske sekretær, Andreas Stæhr Holm, og organisationssekretær, Malthe Krarup.

I ugerne op til valgdagen vil sekretariatet blive omdannet til et regulært kampagnesekretariat, der har til opgave at understøtte den praktiske og logistiske del af kampagnen samt hjælpe til med kommunikationsopgaver.

Er du frivillig eller blot vælger, der har spørgsmål vedrørende kampagneevents, eller eventuelt journalist med spørgsmål af organisatorisk karakter, kan sekretariatet kontaktes på sekretariat@radikalehovedstaden.dk eller telefon: 50561848.


København (55 pladser i borgerrepræsentationen)

Læs valgprogrammet for København: RV valgprogram København 2017
Læs det supplerende kommunalpolitiske program for København: RV København supplerende kommunalpolitisk program 2017

Kandidater i Københavns Kommune

Rækkefølgen er valgt af medlemmerne

1. Mia Nyegaard (selvstændig konsulent og rådgiver, MB, socialordfører) spidskandidat
2. Tommy Petersen (MB, gruppeformand)
3. Mette Annelie Rasmussen (kommunikationsmedarbejder, MB, teknik- og miljøordfører)
4. Randi Hjortholm (sygeplejerske)
5. Henrik Nord (selvstændig, MB, børn- og ungeordfører)
6. Christopher Røhl (fysiker)
7. Karen Melchior (selvstændig jurist)
8. Asger Hagelund (public affairs-rådgiver)
9. Lartey Lawson (PhD)
10. Andreas Pourkamali (jurist, MB kulturordfører)
11. Søs Hauaard (universitetslektor i engelsk sprog og litteratur)
12. Alina Protsyk (diplomingeniør, formand for Dansk-Ukrainsk Forening)
13. Jes Vissing Tiedemann (konsulent, socialrådgiver, cand.mag.)
14. Anette Thaulow (Human Ressource Manager)
15. Jens-Christian Bodilsen (projektkoordinator)

Top 3 i København: 1. Mia Nyegaard | 2. Tommy Petersen | 3. Mette Annelie Rasmussen

Kampagneledelse

Kampagneledelsen i København består af Kampagneudvalget i samarbejde med BR-gruppen. Kampagnen understøttes desuden af de ansatte i Hovedstadens sekretariat.

Kampagneudvalg

Kampagneudvalget har ansvaret for Radikale Venstres kampagne til kommunalvalget i Københavns Kommune og arbejder for, at kandidaternes personlige kampagner bedst muligt bliver en del af en helhed.

Udvalget sætter de fælles rammer og budskaber for kampagnerne og understøtter tværgående aktiviteter og fælles arrangementer.

Vi understøtter kandidaterne med træning og rådgivning i at udarbejde og eksekvere kampagner. Udvalget støtter økonomisk op om tværgående kampagneinitiativer og indkøber diverse kampagnematerialer til brug for kandidaterne.
Alt sammen inden for vælgerforeningens fastlagte økonomiske kampagneramme på 400.000 kr.

Udvalget indhenter desuden evalueringer på større kampagnetiltag der er støttet økonomisk af Kampagneudvalget.

(Kampagneudvalget er valgt af medlemmerne i København og udgør ledelsen med reference til Forretningsudvalget.
Kampagneudvalget samarbejder med BR-gruppen
)

Viktor Dylander
Jeg er formand i Hovedstadens Radikale Venstre, stud.mag. (KU), og ansat på Kristeligt Dagblad. Jeg er tidligere kandidat i Allerød (KV13). Medlem af Kampagneudvalget og Forretningsudvalget.
Anne Eskildsen
1. næstformand i Hovedstadens Radikale Venstre samt kandidat på Frederiksberg.
Dan Kreutzfeldt
Medlem af Kampagneudvalget og Forretningsudvalget i Hovedstadens Radikale Venstre. Kampagneleder for Mia Nyegaard.
Sanne Højgaard Klietsch
Medlem af Kampagneudvalget.
Morten Yde
Medlem af Koordinationsenheden og Kampagneudvalget.
Søren Eriksen
Medlem af Koordinationsenheden og Kampagneudvalget.
Thea Bang
Medlem af Kampagneudvalget.
Andreas Stæhr Holm
Politisk sekretær i Hovedstadens Radikale Venstre og fast observatør i Kampagneudvalget.

Send en mail til kampagneledelsen i København på kampagneudvalg@radikalehovedstaden.dk:

Navn:

E-mail:

Spørgsmål, ønske, kommentar:Frederiksberg (25 pladser i byrådet)

Læs valgprogrammet for Frederiksberg her: RV-Frederiksberg Valgprogram 2017

Kandidater i Frederiksberg Kommune

Rækkefølgen er valgt af medlemmerne

1. Lone Loklindt (fhv. MF, selvstændig)
2. David Munis Zepernick (kommunikationschef)
3. Ruben Kidde (chefkonsulent)
4. Anne Eskildsen (chefkonsulent)
5. Thomas Baark (geolog, lærer)
6. Celli Shenar (selvstændig)
7. Carl Erik Lindberg (fysiker, gymnasielærer)

Send en mail til ledelsen i Frederiksbergs Kommuneforening på adressen formand.frb@radikale.dk:

Navn:

E-mail:

Spørgsmål, ønske, kommentar:


Top 3 på Frederiksberg: 1. Lone Loklindt | 2. David Munis Zepernick | 3.Ruben Kidde

<