Hvor står Danmark i Grønland – og i Arktis? Udenrigspolitisk debatmøde med Peter Viggo Jakobsen Alle måbede da Donald Trump ville købe Grønland, men hvad lå der reelt bag den amerikanske interesse? Danmark kaldes til tider en "arktisk stormagt", men hvor kan vi reelt gøre en forskel når først stormagterne begynder at interessere sig for nye arktiske sejlruter, ny adgang til kostbare råstoffer – og ikke mindst nye militære muligheder? I radikal sammenhæng har en skrivegruppe siden starten af året arbejdet på et udkast til et udenrigspolitisk program som lige nu er i høring blandt medlemmerne. Til dette debatmøde har vi inviteret lektor og professor Peter Viggo Jakobsen (Forsvarsakademiet/SDU) til at hjælpe os frem til et nøgternt radikalt bud på et nøglespørgsmål for dansk udenrigspolitik: hvad Danmark har at gøre i Nordatlanten. Læs selv udkastet til udenrigspolitisk program når det om få dage publiceres på medlemsnetværket. Tid & sted: Onsdag d. 30. september kl 18:00-20:00, Radikale Venstre København, Kompagnistræde 22, København K. Det er også muligt at deltage via Skype, link oplyses til tilmeldte. Tilmelding til Benedikte Alberg Kloth på benedikte.kloth@ft.dk. Venligst oplys om du deltager fysisk eller ønsker Skype-link.