Møde i Storkredsbestyrelsen

 

Der indkaldes hermed til  Åbent Storkredsbestyrelsesmøde i Hovedstadens Radikale Venstre tirsdag 7 august kl. 19:30 i partilokalerne Kompagnistræde 22, DK-1208.

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

 

2. Valg af dirigent og referent.

 

3. Debat og afstemning om Forslag til landsmøderesolutioner 2018

 

4. Siden sidst og kommende arrangementer.

 

5. Evt.

 

Mødet slutter senest kl 22. Ca halvvejs vil der være en pause med mulighed for at købe drikkevarer.

Forløb for behandling af landsmøderesolutioner: Torsdag 7 juni var workshop i K22, hvor der blev udarbejdet en række resolutionsforslag. Disse drøftes stadig på Facebook, der samles stillere osv i det fælles, altså landsdækkende, forum: https://www.facebook.com/ groups/1156366941135523/ Bemærk, at Dialogforum for Europapolitik holder en særskilt workshop om dette tema 20 juni: https://www.facebook.com/ events/665935217071127??ti=ia Kommuneforeningen på Frederiksberg holder resolutionsworkshop mandag 30 juli, hvor også ”ikke-frederiksbergske” medlemmer af HRV er velkomne. Det er mandag 30 juli kl 19 på Duevej 94a. Kontakt evt. Anne Eskildsen for yderligere information. Fristen for indsendelse af forslag til behandling på SB-møde tirsdag 7 august er onsdag 1 august kl 12, hvor de indsendes til Andreas Stæhr Holm Tirsdag 7 august kl 19.30 er der åbent SB-møde, hvor Forslag til landsmøderesolutioner 2018 vil blive drøftet, og der vil blive stemt om, hvilke Hovedstadens Radikale Venstre skal stå som stillere for. Torsdag den 9. august kl. 9.00 er sidste frist for indsendelse af resolutionsforslag til landsorganisationen.   Den videre proces i landsorganisationens regi er beskrevet nedenfor: 1.       Torsdag den 9. august kl. 9.00 Sidste frist for indsendelse af resolutionsforslag. 2.       Fredag den 10. august De indsendte resolutionsforslag samles og lægges på medlemsnetværket i en separat gruppe til formålet. 3.       Mandag den 13. august Første møde i resolutionsudvalget. 4.       Torsdag den 16. august Resolutionsforslag med resolutionsudvalgets anbefalinger sendes til hovedbestyrelsen og lægges på medlemsnetværket i en separat gruppe til formålet. 5.       Lørdag den 25. august Hovedbestyrelsen har en generel debat om resolutionsforslagene. 6.       Tirsdag den 28. august Resolutionsforslag med hovedbestyrelsens indstillinger sendes til tilmeldte landsmødedeltagere per mail opdelt i 4 kategorier: 1) Resolutionsforslag til særskilt debat og afstemning, 2) Resolutionsforslag indstillet til vedtagelse uden debat, 3) Resolutionsforslag indstillet til afvisning uden debat og 4) Resolutionsforslag indstillet til videre behandling i hovedbestyrelsen. 7.       Mandag den 3. september kl. 9.00 Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag. 8.       Tirsdag den 4. september Ændringsforslagene med resolutionsudvalgets anbefalinger påtegninger lægges på medlemsnetværket i den i punkt 3 nævnte gruppe og sendes til tilmeldte landsmødedeltagere per mail. 9.       Lørdag den 15. september kl. 10.00 Landsmødet åbnes. Regler for tiden herefter indgår i proceduren for selve landsmødet.
Facebook EventDel på Facebook