KOM TIL STORKREDSBESTYRELSESMØDE OG OPLÆG OM DET AMERIKANSKE MIDTVEJSVALG

Tirsdag den 27. november, kl. 18-21, afholder vi SB-møde efterfulgt af oplæg om det amerikanske midtvejsvalg med USA-ekspert og ekstern lektor i statskundskab Mette Nøhr Claushøj. Alle - også ikke-radikale medlemmer - er velkomne til USA-oplægget med Mette Nøhr Claushøj. Man skal dog være radikalt medlem for at deltage i SB-mødet.

Aftenens program ser således ud:

Kl. 18.00: Åbent storkredsbestyrelsesmøde. Dagsorden er som følger:
1: Valg af dirigent og referent.
2: Information om valgtilforordnede og valgstyrere til folketingsvalget.
3: Præsentation af beredskabsplanen til folketingsvalget.
4. Eventuelt.

Kl. 19.00-19.30: Pause med mulighed for en lille pizzasnack.

Kl. 19.30-21.00: Oplæg om det amerikanske midtvejsvalg med USA-ekspert og ekstern lektor i statskundskab Mette Nøhr Claushøj. Mette vil indlede med et oplæg om, hvad midtvejs-resultatet betyder for USA og for verden og herefter vil der være mulighed for spørgsmål og debat med Mette. Alle - også ikke-radikale medlemmer - er velkomne til denne del.

Arrangementet finder sted i Radikale Venstres lokaler i Kompagnistræde 22.

Ved spørgsmål til arrangementet kontakt da Kristian Brandrup (kdbrandrup@gmail.com, 23675023).

Facebook EventDel på Facebook