Der indkaldes hermed til åbent storkredsbestyrelsesmøde i Hovedstadens Radikale Venstre onsdag den 23. oktober, kl. 19.30-21 i partilokalerne i Kompagnistræde 22, 1208 København K. Mødet er åbent for alle radikale medlemmer.

Dagsorden er som følger:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

2. Valg af dirigent og referent.

3. Socialborgmester Mia Nyegaard laver en kort opfølgning på budgetforhandlingerne i Københavns Kommune.

4. Debat om og udvikling af radikal socialpolitik med Mia Nyegaard. Mia vil indlede med et oplæg om nogle socialpolitiske dilemmaer. Herefter er der debat ved border/grupper. Dernæst en opfølgning, som skal lede til ”guidelines”/”grundforudsætninger”/”arbejdsteser” om socialpolitik, som Radikale Venstre kan arbejde videre med. Til sidst taler vi om den videre proces. Vær opmærksom på, at faciliteringen af oplæg mm. kan ændre sig. Men målet er at nå frem til nogle socialliberale, socialpolitiske arbejdsteser til videre brug.

5. Eventuelt.
Facebook EventDel på Facebook