Storkredsbestyrelsesmøde 6. august klokken 19-21 Der indkaldes hermed til åbent storkredsbestyrelsesmøde i Hovedstadens Radikale Venstre tirsdag 6. august kl. 19.00 i partilokalerne i Kompagnistræde 22, 1208 København K.  Dagsorden er som følger:
 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Debat og afstemning om landsmøderesolutioner.
 4. Eventuelt.
Fristen for indsendelse af resolutionsforslag til behandling på SB-mødet er torsdag den 1. august klokken 12, hvor de indsendes til Andreas (andreas@radikalehovedstaden.dk). På baggrund af de indsendte resolutionsforslag, vil der et par dage før SB-mødet blive udsendt et link med alle resolutionsforslagene. Det er disse resolutionsforslag, som vi diskuterer på SB-mødet og stemmer om, hvorvidt Hovedstadens Radikale Vælgerforening skal stå som stiller til landsmødet på dem. Den videre proces i landsorganisationens regi er beskrevet nedenfor:
 1. Torsdag den 8. august kl. 9.00: Sidste frist for indsendelse af resolutionsforslag.
 2. Fredag den 9. august: De indsendte resolutionsforslag samles og lægges på medlemsnetværket i en separat gruppe til formålet.
 3. Mandag den 12. august: Første møde i resolutionsudvalget.
 4. Torsdag den 15. august: Resolutionsforslag med resolutionsudvalgets anbefalinger sendes til hovedbestyrelsen og lægges på medlemsnetværket i en separat gruppe til formålet.
 5. Onsdag den 21. august: 5 medlemmer af eller suppleanter til hovedbestyrelsen kan indtil onsdag den 21. august kl. 12 indsende ændringsforslag til resolutionsforslagene via hovedbestyrelsens gruppe i medlemsnetværket. Disse ændringsforslag samles og udsendes til hovedbestyrelsen senest onsdag den 21. august kl. 21.
 6. Lørdag den 24. august: Hovedbestyrelsen har en generel debat om resolutionsforslagene.
 7. Tirsdag den 27. august: Resolutionsforslag med hovedbestyrelsens indstillinger sendes til tilmeldte landsmødedeltagere per mail opdelt i 4 kategorier: Resolutionsforslag til særskilt debat og afstemning, resolutionsforslag indstillet til vedtagelse uden debat, resolutionsforslag indstillet til afvisning uden debat, resolutionsforslag indstillet til videre behandling i hovedbestyrelsen.
 8. Mandag den 2. september kl. 9.00: Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag.
 9. Tirsdag den 3. september: Ændringsforslagene med resolutionsudvalgets anbefalinger lægges på medlemsnetværket i den i punkt 3 nævnte gruppe og sendes til tilmeldte landsmødedeltagere per mail.
 10. Lørdag den 14. september kl. 10.00: Landsmødet åbnes.

Facebook EventDel på Facebook