Den 19. marts klokken 19-21 indkaldes der til SB-møde i Kompagnistræde 22, 1208 København K. Dagsordenen ser således ud: 1: Valg af dirigent og referent. 2: Godkendelse af dagsorden. 3: Behandling af forslag om erhvervsklubber ved Bo Nissen Knudsen (se forslaget her). Forslaget behandles af storkredsbestyrelsen mhp. at blive stillet som forslag til landsmødet af Hovedstadens Radikale Venstre (da kun foreninger kan stille forslag til landsmødet, ikke individuelle medlemmer). Fristen for foreningernes indsendelse af forslag til landsmødet er 1. maj. 4: Anders Metz fortæller om arbejdet i Radikale Venstres Dialogforum for Grøn Omstilling. 5: Mette Annelie Rasmussen fortæller om klimapolitik på lokalt niveau i Københavns Kommune. 6: Ida Auken fortæller om klimapolitik på nationalt niveau - og herefter er der generel debat med de fremmødte om klimapolitik. 7: Eventuelt. PS. De næste SB-møder ligger i øvrigt: - 24. april, kl. 19-21: Fokus på økonomisk kriminalitet/hvidvask med Martin Lidegaard. - 7. maj, kl. 19-21: Fokus på socialpolitik med Mia Nyegaard. - 18. juni, kl. 19-21: Konstituerende storkredsbestyrelsesmøde. Har du spørgsmål til arrangementet, så skriv til Kristian Brandrup (kdbrandrup@gmail.com - tlf: 2367 5023).  
Facebook EventDel på Facebook