Den 24. april klokken 19-21 indkaldes der til SB-møde i Kompagnistræde 22, 1208 København K.
Dagsordenen ser således ud: 1: Valg af dirigent og referent. 2: Godkendelse af dagsorden. 3: Status på valgkampen. Orientering fra Kampagneudvalgets formand, Sanne Højgaard Klietsch, og herefter mulighed for spørgsmål. 4: Martin Lidegaard og kommunikationsdirektør i Danske Bank Kim Larsen holder oplæg om økonomisk kriminalitet/hvidvask og den radikale holdning hertil. Derefter er der mulighed for spørgsmål og debat med Martin Lidegaard og Kim Larsen. 5: Eventuelt. PS. De næste SB-møder ligger i øvrigt: - 7. maj, kl. 19-21: Fokus på socialpolitik med Mia Nyegaard. - 18. juni, kl. 19-21: Konstituerende storkredsbestyrelsesmøde. Har du spørgsmål til arrangementet, så skriv til Kristian Brandrup (kdbrandrup@gmail.com - tlf: 2367 5023).

Facebook EventDel på Facebook