Den 20. februar klokken 19-21 indkaldes der til SB-møde i Kompagnistræde 22, 1208 København K. Dagsordenen ser således ud: 1: Valg af dirigent og referent. 2: Godkendelse af dagsorden. 3: Præsentation af hovedstadsstrategi-gruppens arbejde ved Bo Nissen Knudsen. 4: Debat om regeringens sundhedsudspil ved Karin Friis Bach (formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg og regionsmedlem i Region Hovedstaden for RV). 5: Eventuelt. Har du spørgsmål til arrangementet, så skriv til Kristian Brandrup (kdbrandrup@gmail.com - tlf.: 2367 5023) PS. Næste SB-møde ligger i øvrigt 19. marts, klokken 19.30-21 og har fokus på klimapolitik.
Facebook EventDel på Facebook