Der indkaldes til åbent storkredsbestyrelsesmøde i Hovedstadens Radikale Venstre tirsdag den 10. december, kl. 19-21.30 i Kompagnistræde 22, 1208 København K. Mødet er åbent for alle radikale medlemmer.

Dagsorden er:

1: Godkendelse af dagsorden.

2: Valg af dirigent og referent.

3: Orientering om vælgerforeningens budget for 2020.

4: Fokus på ældrepolitik: Er du interesseret i ældrepolitik i dag og i fremtiden? På dette SB-møde vil du blive briefet kort om de udfordringer og løsninger, vi står med i forhold til ældrepolitikken; ligesom du får mulighed for at sparre i workshops med andre interesserede fremmødte samt med Nils Sjøberg fra den radikale folketingsgruppe og Jes Vissing Tiedemann fra Københavns borgerrepræsentation.
Dine idéer og holdninger vil blive lyttet til, skrevet ned og bragt videre i partiets maskinrum; så vi kan få mere viden og inspiration til dette vigtige, politiske område med et stort og voksende potentiale for partiet, ikke mindst med det næste kommunal- og regionalvalg i tankerne.

5: Eventuelt.
Kommende møder: - 17. december, kl. 19-21: Medlemsmøde om arveafgift og udligningsordning med skatte- og kommunalordfører Kathrine Olldag.
- 16. januar, kl. 19-21: SB-møde om boligpolitik med Jens Rohde.