1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 2. Valg af dirigent og referent. 3. Valg af stemmetællerformand og stemmetællere 4. Valg af folketingskandidat til Slotskredsen 5. Radikale Venstres politiske leder, Morten Østergaard, besøger HRV for at tale med os om den aktuelle politiske situation, om de kommende temaer for den forestående Folketingsvalgkamp og om Hovedstadens rolle i landspolitik. 6. Siden sidst og kommende arrangementer. 7. Evt. Mødet slutter senest kl 22. Ca halvvejs vil der være en pause med mulighed for at købe drikkevarer.
Facebook EventDel på Facebook