Møde i Storkredsbestyrelsen


 

SB20180131


Hovedstadens Radikale Venstres medlemmer af Storkredsbestyrelsen indkaldes hermed til møde i Storkredsbestyrelsen (Åbent Storkredsbestyrelsesmøde) onsdag den 31. januar kl. 19:30 i partilokalerne Kompagnistræde 22, DK-1208.

1. Velkomst.


 

2. Valg af dirigent og referent.


 

3. Nyt fra formandskab og forretningsudvalget.


 

4. Nyt fra bydele og kommuner; kort orientering fra bydels- og kommuneforeningsformænd.


 

5. Nyt fra rådhusene, folketinget og regionen; kort orientering fra hver af grupperne med mulighed for spørgsmål.

 

Pause med forplejning.


 

6. Temaforedrag og debat om cirkulær og grøn omstilling i lands- og kommunalpolitisk perspektiv, ved Ida Auken, Mette Annelie Rasmussen og Lone Loklindt.

 

7. Kommende arrangementer.


 

8. Evt.


 

Facebook EventDel på Facebook