Møde i Storkredsbestyrelsen
Hovedstadens Radikale Venstre
29. november kl. 18:00
Kompagnistræde 22 DK-1208

Fmd.: Viktor Dylander
viktor@radikalehovedstaden.dk
1. næst.fmd.: Anne Eskildsen
alwe72@hotmail.com

SB20171129

1. Velkomst ved Formand Viktor Dylander.
2. Valg af dirigent og referent; hhv. dirigent jf.
dirigentprioriteringslisten og referent v. sekretariatet indstilles af formandskabet.
3.a. Nyt fra formandskab og forretningsudvalget.
3.b. Ny ledelse frem til Årsmødet maj 2018.
4. Beretning fra landsforbundet.
5. Nyt fra bydelene; kort orientering fra hver bydelsformand.
6. Beretning fra Radikal Ungdom.
7. Suppleringsvalg til Forretningsudvalget.

Pause med forplejning.

8. Temadiskussion; (1 time til 1 1⁄2 time med alm. evaluering.)
8.a. Mia Nyegaard giver en kort status på begivenhederne efter 21.
november på Københavns Rådhus.
8.b. Frederiksberg giver en kort status på begivenhederne efter
den 21. november på Frederiksberg Rådhus.
8.c. Spidskandidaterne giver en kort status på begivenhederne
efter den 21. november i Tårnby/Dragør.
8.d. Nedsættelse af Evalueringsgruppe. Kampagneudvalget
fremlægger udkast til rammen herfor.
8.5. Generel evaluering.
9. Evt.


Facebook EventDel på Facebook