Der indkaldes til åbent storkredsbestyrelsesmøde i Hovedstadens Radikale Venstre torsdag den 20. februar, kl. 19-21 i Kompagnistræde 22, 1208 København K. Mødet er åbent for alle radikale medlemmer.

Dagsorden er:

1: Godkendelse af dagsorden.

2: Valg af dirigent og referent.

3: Valg af folketingskandidat for Valbykredsen.

4: Input til visionsworkshop for HRV. Hvordan kan Hovedstadens Radikale Venstre blive en endnu bedre forening?

5: Til foråret skal Ida Auken forhandle klimahandlingsplan, om hvordan det ambitiøse 70% CO2-reduktionsmål skal implementeres. Hvilke redskaber, beslutninger og muligheder skal der gøres brug af? Ida vil indlede med et oplæg og herefter vil det være muligt for de fremmødte at komme med input, tanker, visioner, forslag og håb, som Ida kan tage dem med til forhandlingsbordet.

6: Kommende foreningsaktiviteter.

7: Eventuelt.

Kommende møder:
- 12. marts, kl. 19-21: SB-møde med Jens Rohde om EU-politik.
- 2. maj: Årsmøde i Østerbrohuset.

Facebook EventDel på Facebook