RV Tårnby-Dragør medlemsmøde med Anke Spoorendon. Også radikale uden for Sydamager er velkomne.

https://dragoer.radikale.dk/content/gr%C3%A6nseland-og-mindretal-medlemsm%C3%B8de-med-anke-spoorendonk