RV Tårnby-Dragørs jule-medlemsmøde. Jens Rohde lægger vejen forbi. Også radikale uden for Sydamager er velkomne, men bedes forinden varsle deltagelse ved at sende en mail til troels@arvin.dk